Rimelige muligheder for nye meritlærere

Men næste år skal der optages færre

AALBORG:De nye meritlærere kommer i arbejde i samme grad som lærere med en ordinær uddannelse. Men allerede nu er behovet for meritlærerne blevet mindre, og derfor vil der fra næste år blive uddannet færre af dem. Det fremgår af en undersøgelse, som AF Nordjylland har gennemført i samarbejde med de to nordjyske seminarier i Aalborg og Hjørring for at vurdere effekten af den ret nye uddannelse. Baggrunden for at oprette den var dels, at der var udsigt til lærermangel, og dels ville man give andre grupper end ordinært uddannede lærere mulighed for at undervise i folkeskolen. Ifølge undersøgelsen har 82 procent af dem, der hidtil har gjort uddannelsen færdig på de to nordjyske seminarier, fået hel- eller deltidsjob. Det svarer nogenlunde til situationen for nye, ordinært uddannede lærere. Samtidig antyder undersøgelsen, at meritlærere, der har liniefag i musik, fysik, tysk og billedkunst, har lidt bedre mulighed for at komme i arbejde end andre. Stigende ledighed Men som nævnt ændrer situationen sig hele tiden. Alene siden begyndelsen af 2003 er ledigheden blandt nordjyske lærere steget til 5,9 procent, hvilket er mere end en fordobling. Baggrunden er blandt andet, at meritlærerne er kommet til, men også, at der her, kun to år efter oprettelse af uddannelsen, ikke længere er så stærk efterspørgsel efter lærere til folkeskolen. Det er der ifølge undersøgelsen flere grunde til, men en af dem er, at ændrede efterlønsregler og seniorordninger har fået en del ældre lærere til at udskyde pensionsalderen. I år er der i Nordjylland blevet uddannet 334 lærere på den traditionelle uddannelse og 98 meritlærere, men der bliver færre af de sidstnævnte fremover. For at undgå at uddanne til ledighed har Undervisningsministeriet besluttet at skære ned på antallet. Mens der i år på landsplan blev optaget 1800 på meritlæreruddannelsen, sættes antallet ned til 1500 næste år.