Rimeligt at tale om masseindvandring

I et af sine utallige indlæg (15.1.) klager magister Tern Frank Andersen (T.F.A.) over, at jeg forvirrer hans begreber vedrørende masseindvandring.

Efter at have gennemlæst mit indlæg (13.1.), som forvirrer T.F.A., ville jeg først melde pas. Magisterens fatteevne ligger måske hinsides min pædagogiske formåen. Men altså, endnu en gang: det er rimeligt at tale om masseindvandring af mange grunde. Det, der springer mest i øjnene er, at 82 pct. af dem, der fremstilles i Københavns Dommervagt er fremmede, og at mange skoleklasser har flertal af fremmede elever. Den eneste mulige årsag til disse fænomener er indvandring af et meget stort antal fremmede, m.a.o. masseindvandring. Gled den så ind på lystavlen? Dernæst efterspørger T.F.A. nærmere definitioner af begreberne frihed (liberty) og retfærdighed (justice), som forekommer i den amerikanske troskabsed. Der er næppe plads til her at diskutere disse begreber, som talrige filosoffer har diskutegennem årtusinder. Eden er, ligesom uafhængighedserklæringen, et stykke poesi, som forhåbentlig kan rette blikket mod smukke idealer. Den er ikke en filosofisk afhandling, og det var mit indlæg heller ikke. (Men jeg vil skam gerne uddybe, hvis avisen vil give mig plads til det. Det er en spændende og yderst vigtig diskussion). Men her var min pointe, at eden ikke forudsætter historisk indsigt. Dansk Folhar foreslået, at ansøgere til dansk indfødsret aflægger troskabsed. Helt i orden, men læst med omtanke dikterer Grundloven at tildeling af dansk indfødsskal være en yderst sjælden foreteelse, hvorfor edsaflæggelse burde være irrelevant. Edsaflæggelse virker derimod rimelig i et indvandringsland som USA. Iøvrigt har jeg, som tidligere bemærket, ingen børn med Dansk Folkeparti. Jeg stemmer kun på dette parti, fordi det (som desværre det eneste) har en ansvarlig fremmedpolitik, som man kan regne med at det vil fastholde. Det hensyn overskygger alle andre i disse år.