EMNER

Rimeligt med bøde

Flere kommuner har gjort opmærksom på, at de har et stigende problem med forældre, der ikke får afhentet deres børn i børnehave og vuggestue inden institutionens lukketid. Kommunerne har derfor foreslået, at de får lov til at opkræve en "bøde" af de forældre, der ikke henter deres børn til tiden. Det har fået flere af disse forældre til at beklage sig og komme med undskyldninger for, hvorfor netop de skal have lov til at hente deres barn for sent. Men det er kun rimeligt, at de forældre, der ikke kan overholde tiden, får lov til at dække den merudgift, kommunen bliver påført, når de kommerfor sent. Hvis den ordinære betaling for institutionspladsen ikke falder til tiden, har kommunen ret til at påføre rykkeren et gebyr, så de, der betaler rettidigt, ikke bliver belastet af de få, der ikke kan/vil betale til tiden. Den samme regel bør gælde, når forældrene ikke henter børnene rettidigt. Det bør heller ikke gå ud over de forældre, der godt kan finde ud af at holde tiden. Steve Thomsen sekretær i Fremskridtpartiet i Aalborg, Ternevej 2, Aalborg, aalborg@frp.dk