EMNER

Rimmens Allé - Niels Juelsvej m.m.

Åbent brev til formand for Teknisk Udvalg, Jens Hedegaard Kristensen: Grunden til dette brev er for det første manglende svar på min kritik sendt til både Teknisk Udvalg og Teknisk Forvaltning, hvilket jeg finder yders kritisabelt, at man ikke blot svarer man har modtaget samme, en ting jeg tidligere har klaget til Kommunens Direktion over - det mindste man kan gøre, er et standartsvar! Men dette er slet ikke sagen, Jens Hedegaard Kristensen. Sagen er, at undskyldningen for at ensrette et stykke af Rimmens Allé skulle være: - "Så undgår man den megen trafik ud på Hjørringvej via Rimmens Allé". Men hvad num Hedegaard, udkørsel fra Arena Nord bliver til Olfert Fischers Vej og også udkørsel fra Munkebakken Skole, som er grundlaget for parkering til store arrangementer, vil gå samme vej …. Her er tale om ca. 350 biler/buser m.m. Hvilken vej skal de køre? Hvor skal de ende…? Skal de ad Råholtvej - Suensonsvej - eller ned af Rimmens Allé, dér, hvor man har ensrettet færdslen og lavet halvdelen til parkeringspladsen…? Helt ærligt, synes jeg at du - Hedegaard Kristensen - dit udvalg og din forvaltning burde finde brillerne frem. Der findes ingen vise sten i dette MAKVÆRK - men krydset er fuldt af dårligdomme, man blot har bygget videre på, som om ingenting er hændt. Hvad vil der ske, når parkeringspladserne på omtalte områder skal tømmes, og folk i øvrigt vælger Rimmens Allé som indfaldsvej til midtbyen Frederikshavn ? - Eller hvis folk til Arena Nord vælger samme vej til tilkørsel til Arena Nord og rammer trafikken fra Niels Juels vej fra venstre….? Undskyld, Jens Hedegaard Kristensen - men der er flere spørgsmål end svar. Jeg vil se frem til et svar - og er også denne gang villig til at ende ved Vejdirektoratet om nødvendigt, ikke mindst angående skiltning heller på området m.m.