Rimmensgade-kryds udvides

Kommunen vil købe Rockerborgen for at bedre tilkørselsforholdene til Ørnevejens Skole

FREDERIKSHAVN:Rimmensgade er en farlig flaskehals på vejen til Frederikshavns centrum. Specielt i morgen- og eftermiddagstimerne klumper biler og cyklister sig sammen på den meget snævre vej - og det har da også afstedkommet uheld og ulykker gennem årene. Nu har kommunen chancen for at ændre ved de trange forhold. I første omgang vil Teknisk Forvaltning erhverve den såkaldte Rockerborg, som har været på salgslisten de seneste måneder. Men senere kan der måske blive tale om at give et købstilbud på de resterende fem ejendomme med baghuse. - Jeg kan ikke afvise, at vi på et senere tidspunkt vil overveje en sådan løsning. Men i øjeblikket drejer projektet sig alene om køb af ejendommen på hjørnet af Rimmensgade og Ørnevej, siger teknisk direktør Michael Jentsch. Planen er helt i tråd med de ønsker, Ørnevejens Skole har haft gennem mange år. En sanering af skolevejen har netop haft krydset Ørnevej/Rimmensgade som en achilleshæl, men et opkøb af hjørneejendommen vil kunne separere trafikgrupperne og skabe venstresvingsbåse med et deraf følgende bedre trafikflow. - Med det jord, som Ørnevejens Skole selv besidder, og det vi kan erhverve os, har vi muligheden for at lave en ordentlig trafiksanering af det stærkt befærdede skolekryds, siger den tekniske direktør. Han understreger, at der for nuværende ikke foreligger detailplaner for, hvordan en sådan trafiksanerings-løsning vil blive. - Men de ekstra arealer vil gøre det muligt for os at tænke kreative tanker og iværksætte de rigtige løsninger. Selv om kommunen med købet af Rockerborgen kan gennemføre en løsning på trafikforholdene her og nu, indebærer købet også, at man på det lange sigt vil ændre strategien for den øvrige randbebyggelsen langs Rimmensgade nordlige side. For 10 år siden aflyste kommunen selv en tinglyst vejudvidelseslinje, men den kan naturligvis blive aktualiseret igen. - Når vi aflyste vejudvidelseslinjen dengang, skyldtes det, at der ikke var noget som helst i sol, stjerne og måne, der forudså, at vi ville få et Midtpunkt - et Føtex, og nu også i løbet af et årstid et Arena Nord. - Disse elementer sammenlagt har givet yderligere trafikbelastning på det meget trange vejstykke - og det er da også det, der måske kan få os til at lave et plan grundlag, der på sigt vil indbefatte køb af de resterende ejendomme, siger Michael Jentsch. Han tydeliggør at den del af projektet ikke er afklaret, og at det efter hans vurdering vil være sådan, at man nu giver sig i kast med en isoleret løsning for skolekrydset - skabt med tanke på ikke at lukke af for en eventuel senere udvidelse af Rimmensgade. - Vi kunne benytte samme model, som da vi ændrede forholdene i Læsøgade. Da ønskede vi at undgå at tage ejerne som gidsler og tilbød at købe ejendommene, hvis ejerne ville sælge. - Men inden vi når dertil, skal der være et plangrundlag, og der er vi ikke kommet til endnu, siger Michael Jentsch.