Elling

Rimmer og dobber kan nemt forsvinde

- Det has­ter med at få be­skyt­tet rim­me-dobbeområderne, si­ger Ei­gil Torp Ole­sen. AR­KIV­FO­TO: BENT JA­KOB­SEN

- Det has­ter med at få be­skyt­tet rim­me-dobbeområderne, si­ger Ei­gil Torp Ole­sen. AR­KIV­FO­TO: BENT JA­KOB­SEN

FREDERIKSHAVN:Kommuneplanen kan bruges når det gælder om at beskytte geologisk værdifulde landskaber, og der er behov for at få beskyttet de områder på Skagens Odde, hvor der endnu er rimme-dobbe-dannelser, siger formanden for Danmakrks Naturfedningsforenings afdeling i Frederikshavn, Eigil T. Olesen, Skagen. ¿ Det vil være det hurtigste, at få beskyttelsen af disse områder ind i Kommuneplanen, og det haster faktisk, siger Eigil T. Olesen. ¿ Vi har i foråret kunnet se, hvordan ploven flere steder har gjort det af med geogolgisk set spændende områder i Frederikshavn Kommune, siger Eigil T. Olesen. ¿ Når ploven sættes i de landskabelige riller, der kaldes rimmer og dobber, forsvinder den geologiske rigdom en gang for alle. ¿ Det svarer til at pløje Danmarks ypperste gravhøje væk. ¿ Derfor bør det enestående såkaldte rimme-dobbe landskab, der geologisk set er toppen af Danmark, beskyttes langt bedre, end det bliver i dag. ¿ De aller væsentligste af disse landskaber er heldigvis beskyttet i form af fredninger, men i periferien af fredningerne ligger der geologisk meget værdifulde arealer, der upåagtet risikerer at forsvinde, og det er her Kommuneplanen kan være et godt redskab til at stoppe ploven, siger Eigil Torp Olesen. Set fra luften har rimme-dobbe-landskabet et rillet mønster, der kan ligne et vaskebræt. Det enestående landskab findes nord for en linje, der strækker sig fra Frederikshavn i øst og vestpå via Elling, Tolshave Mose, Råbjerg Mose og til Tversted nær Hirtshals. ¿ Der er i høj grad brug for en bedre generel beskyttelse af de geologiske værdier på Skagens Odde, der er Danmarks i særklasse flotteste krumodde. Odden er i det hele taget et af de bedste steder i verden at studere krumodders dannelse og geologi. På den baggrund kan vi ikke være bekendt at tillade pløjning af rimmerne og dobberne, siger Eigil Torp Olesen, som håber, at det på længere sigt bliver via Naturbeskyttelsesloven, rimmer og dobber beskyttes.