Ring på og politiet åbner - måske

Døgnbemanding er ét, døgnbetjening noget andet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Funktionen som vagthavende fvlyttes væk fra Frederikshavn, men der skal fortsat være politifolk på stationen døgnet rundt. Arkivfoto

FREDERIKSHAVN:Politistationen i Frederikshavn fortsætter med at være døgnbemandet. Folk, der har akut behov for politiet i en sen nattetime, vil også fremover kunne henvende sig på stationen i Skippergade. Da politikerne på Christiansborg indgik politiforliget kom der i sidste øjeblik en tilføjelse om, at en halv snes navngivne stationer ud over politikredsenes hovedstationer fortsat skal være døgnbemandede. En af dem er Frederikshavn. Men efter forligets indgåelse har der været forskellige fortolkninger af ordet døgnbemandet. Indebærer det døgnbetjening? Eller skal der bare være politifolk på job bag en låst dør. Låst eller åben dør I dag er døren til politistationen aldrig låst. Men når politireformen er fuldt gennemført 1. oktober, vil der ikke længere sidde en vagthavende politimand på stationen. Alle telefonopkald vil i stedet gå til stationen Aalborg. Hverken stationsleder Torben Jensen eller tillidsmand for politiet i Frederikshavn Knud Høfler tør sige, om yderdøren fremover bliver låst kl. 16. - Men selv om den bliver låst, så vil der blive reageret, hvis folk ringer på klokken, siger Knud Høfler. Torben Jensen venter en afklaring om døgnbemandingen i løbet af en uge eller to. - Der bliver ikke tale om, at der sidder en politimand bag et skrivebord og venter på, at nogen henvender sig. Politifolkene på stationen vil i stedet være i gang rapportskrivning eller lignende. - Men der vil være mulighed for at komme i kontakt med dem, hvis de ikke lige er optaget f. eks. med anholdte. Folk, der kommer til stationen, vil i stedet kunne ringe til stationen i Aalborg fra en udvendig telefon. Natlogi i kælderen Detentionen i Frederikshavn bliver formentlig også bevaret. - Det vil være naturligt, når vi har folk på arbejde på stationen efter kl. 16, siger Torben Jensen. Døgnbemanding er en forudsætning for at kunne anbringe berusere i detentionen. De skal hele tiden (video)overvåges af personale, der er i nærheden. Men der skal også være folk med kompetence til at underskrive de nødvendige papirer ved en detentionanbringelse. Politifolk på stationen døgnet rundt indebærer, at der skal en-to ekstra på arbejde i aften og nattetimerne, og det medfører bemandingsproblemer, siger Knud Høfler. Politiet i Frederikshavn er kun normeret med en enkelt stilling mere end Hjørring, hvor stationen ikke bliver døgnbemandet. - Så den ekstra mand får meget travlt, siger Knud Høfler ironisk.