Ring til din jordemoder

Dis­trikts­jor­de­mo­der Sus Harell har vagt hver an­den uge. Te­le­fo­nen er åben døgn­et rundt.

Dis­trikts­jor­de­mo­der Sus Harell har vagt hver an­den uge. Te­le­fo­nen er åben døgn­et rundt.

VENDSYSSEL:Jordemødrene ved jordemodercenteret i Frederikshavn har døgnvagt i en uge af gangen. Fra konsultationerne kender de gravide de tilknyttede jordemødre, der til gengæld også kender den enkelte kvinde og hendes situation. Jordemødrene er udstyret med en mobiltelefon. De gravide kan døgnet rundt få kontakt til den jordemoder, de kender. - Hvis min telefon ringer i nat, er det sikkert Tina, der vil fortælle, at hun er på vej til fødeklinikken. Så vil jeg glæde mig til at komme på arbejde og hjælpe hende igennem fødslen, fortæller distriktsjordemoder Sus Harell. Når fødslen forhåbentlig er vel overstået, er Sus Harells arbejde ikke gjort, før hun på barselsstuen har sikret sig, at mor, far og barn har det godt. Førstegangsfædrene skal også lære den nye rolle. Der er ingen service efter klokken 16 og til næste morgen, så fædrene får lært at springe for mor og barn De kvinder, der får mulighed for at vælge en fødsel på klinikken i Frederikshavn, er selvfølgelig kun dem, der kan forvente en fødsel uden komplikationer. - Mange unge forventer, at vi tager deres krop og føder for dem. En del beder om kejsersnit. Men de, der vælger fødeklinikken er ansvarlige kvinder, der selv har valgt, efter at de er blevet oplyst om mulighederne, fortæller Sus Harell. Kvinderne beklager også, at fødselsforberedelse er sparet væk. Mange har ikke råd til at betale for det i privat regi.