Ringe adgang for handicappede

Plan skitserer fortidens synder

AABYBRO:Det er ikke let at være handicappet eller ældre og knapt så mobil og så skulle benytte en række offentlige bygninger iAabybro by. Det viser en plan for tilgængeligheden, som Aabybro Kommune har fået udarbejdet . - Mange offentlige bygninger er så umulige at komme ind i eller færdes i for handicappede og ældre, som de kan blive, siger AllanJensen, formand for Ældre- og Handicaprådet. - Aabybro Hallen er et eksempel.Godt nok er der kommet elevator udendøre, men er du indendøre skal du so handicappet ikke ønske dig at skulle på toilettet.Der skal forceres trapper og stort set alle former for forhindringer, du kan tænke dig, sigerAllanJensen. Han hilser tilgængelighedsplanen yderst velkommen og ser den som en mulighed for at rette op på fortidens synder i offentligt byggeri. - Jeg håber, dette munder ud i en handleplan.Det er jo ikke tilstrækkeligt at erkende, at her er et problem, hvis man ikke gør noget ved det, og det vil komme til at koste penge, lover AllanJensen. Planen skal drøftes i teknisk udvalg efter sommerferen, og poltikerne kan i planen se en række eksempler på manglende hensyn til de mennesker, som ikke er så godt gående eller svagtseende. Rampen ved Aabybro Bibliotek mangler både gelænder og hjulværn, som skal forhindre, at man falder ud over rampen, der også bør have en mindre hældning. Aabybro Hallen mangler en lift eller elevator indendøre og udenfor mangler der markering på trappetrinene til hjælp for svagtseende og et gelænder. I planen opfordres der til at oprette et tilgængelighedsudvalg med repræsentanter fra teknisk forvaltning samt ældre- og handicaprådet.De skal gøre forvaltningen opmærksomme på problemer, som løse fortovsfliser eller manglende ramper til indkørsel til eks. et bibliotek. Desuden bør der i forbindelse med både nybyggeri, nye anlæg eller ombygninger tænkes tilgængelighed ind i planerne. Og nogle gange skal der ikke så meget til for at hjælpe. Eksempelvis kan en række chaussésten mellem to rækker fortorvsfliser hjælpe svagtseende til at have en ledelinie.