Ringe adgang til bygninger for handicappede

Plan skitserer fortidens synder i offentligt byggeri

AABYBRO:Det er ikke let at være handicappet eller ældre og knapt så mobil og så skulle benytte en række offentlige bygninger iAabybro by. Det viser en plan for tilgængeligheden, som Aabybro Kommune har fået udarbejdet . - Mange offentlige bygninger er så umulige at komme ind i eller færdes i for handicappede og ældre, som de kan blive, siger AllanJensen, formand for Ældre- og Handicaprådet. - Aabybro Hallen er et eksempel.Godt nok er der elevator udendøre, men er du indendøre skal du som handicappet ikke ønske dig at skulle på toilettet.Der skal forceres trapper og stort set alle former for forhindringer, du kan tænke dig, sigerAllanJensen. Han hilser tilgængelighedsplanen velkommen og ser den som en mulighed for at rette op på fortidens synder i offentligt byggeri. - Jeg håber, dette munder ud i en handleplan.Det er jo ikke tilstrækkeligt at erkende, at her er et problem, hvis man ikke gør noget ved det, og det vil komme til at koste penge, lover AllanJensen. Planen skal drøftes i teknisk udvalg efter sommerferen, og politikerne kan i planen se eksempler på manglende hensyn til de mennesker, som ikke er så godt gående eller svagtseende. Rampen ved Aabybro Bibliotek mangler både gelænder og hjulværn, som skal forhindre, at man falder ud over rampen. Aabybro Hallen mangler elevator indendøre, og udenfor mangler der markering på trappetrinene til hjælp for svagtseende og gelænder. I planen opfordres der til at oprette et tilgængelighedsudvalg med repræsentanter fra teknisk forvaltning samt ældre- og handicaprådet.De skal gøre forvaltningen opmærksomme på problemer, som løse fortovsfliser eller manglende ramper til indkørsel til eks. et bibliotek. Der bør ved både nybyggeri, nye anlæg eller ombygninger tænkes tilgængelighed ind i planerne.