Ringe forhandlings-vilje i golfsag

GOLFSAGEN:Et par kommentarer til læserbrev af Lisbet Toft - bragt for et par uger siden: For det første har enhver folkevalgt pligt til at sætte sig grundigt ind i sagerne for at kunne sagsbehandle tilfredsstillende for alle parter. I følge loven har enhver offentlig myndighed pligt til at være objektiv i sagsbehandlingen. Efter min mening har dette ikke været tilfældet i sagen om golfbanen. Man har ensidigt behandlet sagen uden at vise tilstrækkeligt hensyn til de naboer, der bor omkring arealet. Der har været vist meget lidt forhandlingsvilje. Et eksempel er: På det møde i Valsgaard, hvor lokalplanen blev præsenteret, fremsatte formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Hobro og Nørager, Kaj Nissen, forslag om at nedsætte en gruppe, så man i fællesskab kunne løse nogle af de problemer, mange kunne se ville opstå. Dette blev afvist med den begrundelse, at der blev afholdt møder nok! Det kaldes vist ikke objektivitet og imødekommenhed! At jeg skulle være særlig negativ overfor projektet, er for mig uforståeligt, da jeg kun har haft tre væsentlige punkter, som jeg mener, burde afklares. Disse er: 1. At der holdes en adgangsvej fri, så der stadig kan drives erhvervslandbrug i området. Jeg kan forudse, at der vil opstå konflikt, når golfspillere er ude for at nyde naturen, og en traktor med gyllevogn eller andre redskaber kører igennem området mange gange om dagen! 2. At de regionale gang- og cykelstier, som der er udbetalt fredningserstatninger for, friholdes for golfspil, så borgerne kan færdes uden at risikere at blive ramt af vildfarne bolde. 3. At man ikke giver en kreds af investorer, ekspropriations-lignende vilkår, ved opkøb af jord. Dette er konkurrenceforvridende og - efter hvad jeg har fået oplyst - på kant med loven! Men disse tre punkter har jeg ikke mødt megen forståelse for. Så at være positiv kan være meget svært, når der ikke er forhandlingsvilje til stede! Jeg kan oplyse dig, at jeg hele tiden har set det som et løft for området, hvis der blev etableret en golfbane. Men ikke for enhver pris. Det skal, efter min mening, gå ordentligt til! Jeg står gerne til rådighed, hvis der mangles uddybende forklaringer omkring hele projektet og sagsbehandlingen. Ellers ligger hele sagen på Kommunekontoret.