Halvrimmen

Ringe interesse for tøjbussen

HALVRIMMEN: Til at styre begivenhederne på Mandagsklubbens generalforsamling i ØAH Hallen valgte medlemmerne Kurt Mølgård, hvorefter formanden Melgaard Kronborg aflagde bestyrelsens beretning for 2002. Han påpegede, at det sædvanlige besøg af en tøjbus havde påkaldt sig så ringe interesse, at man, på trods af flere henvendelser, havde slettet det af dette års program. Omvendt havde udflugten til Bygholms Vejler været meget interessant, takket været guiden Kurt Rasmussens imponerende indsigt i fuglelivet og hans evne til at formidle sin viden. Om bankospillene sagde formanden, at skønt de hører til de tiltag, der trækker bedst, fandt han afkastet skuffende, og han udbad sig debat og gerne nye ideer. Regnskabet, som Vita Olesen omdelte skriftligt, balancerede med 50.287 kroner og viste et underskud på 7.205 kroner, hvorefter kassebeholdningen er på 15.435 kroner. Johanne Imer afløste Irene Hansen i bestyrelsen, mens der var genvalg til Ole Kristensen og Melgaard Kronborg. Suppleanter er Carl Jacobsen og Alida Jensen. Under eventuelt drøftedes prisen på ikke-medlemmers deltagelse i bowling, og formanden orienterede om den kommende "pensionade" på Himmerlandsgården.nck