Lokalpolitik

Ringe udsigt til forlig om budget

Byrådet er enige om de store budgetlinier og om at redde museet, men ikke om finansieringen

HADSUND:Det lykkedes ikke socialdemokraterne og de borgerlige at blive enige om det kommunale budget, inden der i går var sidste frist for indlevering af ændringsforslag. Derimod er de to parter i store træk enige om, at der ikke skal ske forringelser af den kommunale service, og dermed om ikke at spare på tilskuddet til Hadsund Egnsmuseum. Og selv om parterne, der i går var repræsenteret af borgmester Karl Christensen (S) på den ene side og gruppeformændene Mogens Jespersen (V) og Johannes Sørensen (L) på den anden, med borgmesterens ord bedyrede, at ”lysten til at lave forlig eksisterer stadig”, så står de stejlt, når det gælder finansieringen af budgettet. Socialdemokraterne vil hæve skatten, og det vil de borgerlige ikke. - Hvis det er ultimativt, så bliver der intet forlig, siger Karl Christensen. - Det er så bekræftet fra vores side, siger Mogens Jespersen. Socialdemokraterne forslag indebærer, at kommuneskatteprocenten hæves fra 20,2 til 20,6, for at man kan finansiere det serviceniveau, parterne er enige om, og for at sikre et drifstsmæssigt overskud, der er stort nok til, at gælden kan afdrages. Den løsning er altså uspiselig for de borgerlige, der af ideologiske årsager ikke vil være med til at hæve skatten. De frygter også, at kommunen må aflevere gevinsten ved en skatteforhøjelse, fordi den er i strid med aftalen imellem regeringen og KL Karl Christensen siger, at A-gruppen tolker aftalen, sådan at kommunerne samlet set ikke må hæve skatten. De borgerlige peger i stedet på, at kommunen skal undlade at købe ”Kulturkompagniet”, der bliver en del af den ombyggede Hadsund Skole, for i stedet at leje det. Det vil betyde en besparelse på knap 24 millioner kr., som skal bruges til at bære kommunen igennem svære år. - Karruselpenge, fnyser Karl Christensen, der ikke forstår, at de borgerlige vil belaste driftsbudgettet med en lejeudgift, når kommunen har de 24 millioner, og i øvrigt kritiserer han modpartens forslag for ikke at rumme tilstrækkeligt penge til at betale gæld. - Så er borgmesterens et fata morgana-budget. 24 millioner, som vi risikerer at miste, og seks millioner kroner, som de forventer at få fra fonde, replicerer Mogens Jespersen, der medgiver, at de borgerliges forslag indebærer, at der er udsigt til underskud på driften i 2006 og 2007. - Men det kan vi godt leve med. Tallene er sikkert allerede ændret til næste år, siger Mogens Jespersen, der ”godt tør tage lidt af kassen i et år eller to for at undgå serviceforringelser”. V og L-forslaget indebærer dog en lukning af Virksomheden Hadsund, som man ikke synes har vist sit værd, og en besparelse på en socialrådgiverstilling, som man dog er parat til at diskutere, ”hvis kloge folk har gode argumenter”. A-gruppen vil derimod spare på tilskuddet til Det Frivillige Beredskab, men parterne er - som nævnt - enige om ikke at gennemføre den besparelse på tilskuddet til museet, og at øge tilskuddet til erhvervsfremstødet Koncept Hadsund fra 500.000 kroner til 800.000 kroner.