Skolevæsen

Ringere karakterer i efterskolerne

KØBENHAVN:Eleverne i 10. klasserne på landets efterskoler får mindst lige så høje eller højere karakterer end elever, der tager 10. klassen i folkeskolen eller privatskolerne. Derimod er karakterne i 9. klasse lavere end niveauet i folkeskolen. Det fremgår af en ny undersøgelse fra AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. - Men forskellen i 9. klasse er ikke nødvendigvis udtryk for, at undervisningen i efterskolerne er ringere end i folkeskolen eller privatskolerne, fastslår forsker, ph.d. Jacob Nielsen Arendt, som er ansvarlig for undersøgelsen. En mulig forklaring kan være, at det i høj grad er de bogligt svage, umotiverede eller skoletrætte, der vælger at tage på efterskole i 9. klasse. Ifølge Anette Clemmensen, forstander på Rantzausminde Efterskole, løfter efterskolerne - især i 9. klasse - en opgave med en gruppe elever, som folkeskolen ikke kan klare. Hun mener, at mange af eleverne slet ikke var gået til eksamen, hvis de var blevet i folkeskolen. /ritzau/