Hals

Ringere oplysning i Aalborg

} AALBORG: Det er med spænding aftenskolefolket afventer Det nye Aalborg. Tilføres området ikke flere midler, bliver brugerne i det gamle Aalborg dårligere stillet, og kursisterne i omegnskommunerne Nibe,Hals og Sejlflod begunstiget, når de skal betale. Side 4 og 5