Frederikshavn

Ringere resultat for Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn A/S kom for 2006 ud med et resultat på 17 mio. kr. og det var 1,4 mio. kr. mindre end forventet og 2,7 mio. kr. lavere end i 2005.

Det er tilbagegangen i færgernes overførsler af passagerer og personbiler, der fortsætter. - Selv om vi har fremgang på godset, løfter det ikke nok i forhold hertil, påpeger havnedirektør Preben Reinholt. Han fremhæver desuden et stort anlægsprogram gennem flere år og dermed stigende afskrivninger samt øgede markedsføringsudgifter som en del af forklaringen på havnens faldende overskud. Havnens nettoomsætning blev i 2006 på 55,2 mio. kr., og over 80 procent hidrører fra færgetrafikken til og fra Sverige, Norge og Læsø. Færgegodset steg med tre procent og øvrige godsmængder med 10 pct. til samlet godt tre mio. ton. Frederikshavn Kommune, der ejer havneaktieselskabet 100 pct., får for 2006 udbetalt 3,3 mio. kr. i udbytte.