EMNER

Ris til Karen Jespersen

Jeg læser i spalterne i NORDJYSKE, at velfærdsminister Karen Jespersen roser Aalborg, og det er da rart, når nogen roser vor by. Rosen er dog fyldt med så mange torne og fejl, at jeg bliver nødt til at returnere en kæmpe riskost.

1. Det er uheldigt, at regeringens politik vedr. kontanthjælp, boligstøtte og lignende udstødende lovgivning resulterer i, at så mange familier skubbes ud i en bundløs fattigdom. Der er stor mistillid i lovgivningen og en arrogance i den forvaltning, som beskæftigelsesministeriet og velfærdsministeriet gennemfører både overfor kommunerne og overfor den enkelte fattige. Dette resulterer bl.a. i, at folk sættes ud, fordi de ikke kan betale deres husleje. Dette skyldes altså ikke nidkær forvaltning i boligorganisationerne, det skyldes alene, at disse familier fastholdes i en fattigdom, der fratager dem alle handlemulighederne og hele værdigheden. Det er alene regeringens politik støttet af Dansk Folkeparti, der har ansvaret for dette! 2. Minister Karen Jespersen roser kommunen for et hurtigt indgreb, der sikrer at disse familier kan blive i deres hjem. I Himmerland har vi ikke oplevet de hurtige indgreb! Vi har i mange boligafdelinger en stigende udgift i forhold til svage familier. En udgift som p.t. blot overføres til alle de øvrige lejere. Kommunen har anvisningsretten og anvisningspligten i forhold til de almene boliger. De må bruge op til 25 procent af alle almene boliger til svage familier. Når de bruger deres ret, skal kommunen dog også fungere som ”lejer” og betale alle udgifter. Da kommunekassen er tom, afholder dette kommunen fra at bruge anvisningsretten. I 2008 brugte kommunen sin anvisningspligt og -ret i 2,2 procent af de almene boliger, i Himmerland var det konkrete tal 0,4 procent! Det var, hvad kommunen kunne afsætte for at forhindre svage familier i at blive sat ud af deres hjem på grund af dårlig økonomi. Himmerland alene havde et underskud i 2008 på i alt cirka 2.600.000 kroner I 2009 kan vi allerede nu se, at tallet stiger til nye store højder – forventet 6.700.000 kroner - på grund af regeringens og DF's skæve politik. Denne udgift betales fortsat kun af de andre beboere i Himmerland! 3. ”Kommunen skal underrettes hurtigt og kontakte beboeren for at vurdere, hvad man kan gøre for at hjælpe” skriver Karen Jespersen, og det er jeg meget enig i. Underretningerne er der allerede, og vi vil gerne i dialog, for vi er grundlæggende interesserede i at hjælpe alle vore beboere. Men vi oplever ikke dialogen. Vi hører derimod om for små budgetter og manglende muligheder. Vi har ingen grund til at tvivle på disse udtalelser og må så atter tro, at det reelt er Karen Jespersen og hendes ministerium, der svigter. Problemet kan ikke løses uden penge. I øjeblikket er det beboerne i de almene boliger, der dækker udgifterne. Det er disse beboere, der betaler en ekstra skat i et land, hvor lederne påstår der er skattestop. Skattereformen vil uddybe denne ulighed. Det er ikke heller ikke rimeligt. Det er ikke i orden. 4. Karen Jespersen tror tilsyneladende på sine egne påstande, for hun fremsætter et nyt lovforslag om kommunens pligter (uden ekstra penge), mens hun fortsat sylter alle de tiltag og den lovede lovrevision, som hendes egne embedsmænd og BL har arbejdet med gennem de sidste mange år. Den almene sektor er fortsat udsat for en ideologisk foragt og ringeagtelse med begrundelse i, at sektoren er tilskudstung og egentlig offentligt ejet. Hvis dette var sandt, hvorfor betaler det offentlige så ikke selv for sine fejltagelser? Hvorfor forhindrer regeringen kommunerne i at handle ordentligt i samarbejde med boligforeningerne? Hvorfor anerkender man ikke det demokrati, der fortsat fungerer godt i den almene sektor? Hvorfor vil man ikke anerkende og bruge den ekspertise, sektoren rummer? Hvorfor bekæmper man de fattige i stedet for fattigdommen? Med Karen Jespersen i spidsen har regeringen og DF besluttet, at den almene sektor hører hjemme i samme ”dårlige selskab” som fagforeninger, fællesskaber og solidaritet. I min ordbog er dette positive begreber! Derfor kun mange riskoste til fru ministeren.