EMNER

Risengrød og julemandsjagt

{ THORSHØJ: Risengrødsspisning og julemandsjagt er en god og fast tradition i Thorshøj, hvor hele byen og omegn mødes til et fælles før jularrangement - i år søndag den 10. december. ”Jul ved den gamle herregård” er titlen på arrangementet i Thorshøj. Her mødes børn og voksne i den lokale idrætsforenings klubhus, hvor der afholdes fællesspisning med risengrød. Således styrket drager alle i samlet flok til den lokale herregård Ormholt, hvor der i den tilstødende Ormholt Skov indledes en hektisk søgen efter Julemanden. Det er ikke altid nogen let opgave, men indtil videre er det lykkedes at finde ham, og det forventes da også at ske igen i år. Julemanden har overraskelser med til børnene, og måske lykkes det også at overtale ham til at fortælle en god historie. Efter turen i skoven kører alle i samlet flok tilbage til klubhuset, hvor de der har lyst kan fremstille juledekorationer og ellers står den på fælles hygge over kaffe og varme æbleskiver. Samme dag bliver der desuden mulighed for i Lokalhistorisk Arkiv at se udstillingen ”Thorshøj i Børnehøjde”. Det er Thorshøj Børnehus, TTB, Thorshøj Borgerforening og Aktivitetsgruppen, der står bag dagens arrangement. Tilmelding til julearrangementet skal ske senest den 6. december til Thorshøj Børnehus eller til Kurt Thomsen. { ØSTERVRÅ: Østervrå Festuge fik et godt forløb med en bred vifte af tilbud til både børn og voksne. Økonomisk fik festugen et lidt større overskud, men samtidig var udgiftssiden mindre end i 2005. Ris og Ros mødet omkring Østervrå Festuge fik et meget stille og roligt forløb. Der var kun beskedent fremmøde, men generelt var der bordet rundt en positiv opfattelse af ugens forløb. Der var enighed om, at ugens program havde været fint sammensat med en bred vifte af tilbud til både små og store. Langt de fleste af arrangementerne fik godt fremmøde. Et nyt tiltag med Netcafé fik dog ikke den store bevågenhed, og vil nok ikke være et initiativ, der tages op igen. Til gengæld havde et andet nyt tiltag – Harmonikatræf – rigtig fint tilslutning. Festudvalget håber, at det er et arrangement, der kan gentages til næste år, hvor man forventet et endnu større og danseivrigt publikum. Der var tilfredshed med regnskabet, som udviste et lidt større overskud i forhold til sidste år, men til gengæld var udgiftssiden også blevet mindre, så et tilfredsstillende resultat. Det forlyder endnu ikke, om det siddende festudvalg – Søren, Gurli, Solveig, Hanne, Claus og Esben har lyst til at påtage sig opgaven i 2007, men i betragtning af, at de har gjort det godt, så lød opfordringen fra de fremmødte til at fortsætte det gode arbejde. { THORSHØJ: Leader+ projektet i Thorshøj – ”Kulturværksted – livskvalitet for alle aldre” – er færdigt og klar til indvielse lørdag den 9. december. I foråret blev et omfattende arbejde sat i gang i Thorshøj. Projektet omhandlede Thorshøj Kulturværksted som skulle få byens faciliteter til at hænge bedre sammen, og dermed skabe bedre livskvalitet for byens borgere. Projektets gennemførelse skulle ske med økonomisk støtte fra Leader+ midlerne og Sæby Kommune, hvor der var opnået et tilskud på i alt kr. 472.000,-, selve arbejdet skulle udføres ved hjælp af frivilligt arbejde. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Try Thorshøj Boldklub, Thorshøj Borgerforening, Thorshøj Børnehus og en privat borger har siden haft travlt med at få tilrettelagt og organiseret arbejdet. I første omgang blev der taget fat på byens klubhus, hvor der bl.a. er etableret nyt køkken og varmeanlæg samt Internetcafé.. En sti er blevet anlagt fra klubhuset til Thorshøj Skoles gymnastiksal. Her er der bl.a. etableret nyt indgangsparti og handicaptoilet. Det hele er efter mange timers frivilligt arbejde nu klar til at blive vist frem. Det sker lørdag formiddag den 9. december, hvor der også vil finde en lille uhøjtidelig indvielse sted. Det hele foregår i gymnastiksalen, hvor alle interesserede er meget velkomne til at kigge indenfor.