Risikerer to år for bedrageri

Håndværkere sidder tilbage med regninger på flere 100.000 kroner

AALBORG:Var der tale om et skuffeselskab, der blot skulle skjule, hvem der i virekleighed står bag, eller var der tale om et reelt byggefirma, der udførte opgaver for de tiltalte? Det er det spørgsmål, som dommeren og de to domsmænd vil tage stilling til i eftermiddag i en kompliceret sag om bedrageri og skyldnersvig. Det særlig ved sagen er, at begge de to hovedtiltalte i forvejen er godt kendt af politiet for forskellige former for kriminalitet. Den ene tiltalte, en 52-årig mand fra Hals, er tidligere dømt for narkohandel. Den anden, en 40-årige mand fra Thisted, har tidligere haft særdeles nære relationer til rockermiljøet. Det er også netop politiets samarbejde med Told og Skat, hvor man gennemgår rocker- og bandemiljøets økonomiske forhold, der har ført dem på sporet af sagen. Kernen i sagen er, at de to hovedanklagede i perioden skulle have opført nogle sommerhuse omkring Hou, som siden er blevet solgt videre. De siger selv, at de hyrede et byggefirma til formålet; men anklageren mener, at der reelt var tale om et skuffefirma, hvor de kunne placere regninger for værktøj og byggematerialer, som de ikke havde tænkt sig at betale for. Det har ikke været muligt for anklageren, at fremlægge klare beviser for, hvem de relle ejere af firmaet, der siden er blevet tvangsopløst, har været. Den person, der i en periode frem til lukningen har været direktør for selskabet, har i retten fortalt, at der nærmest var tale om en vennetjeneste, og at han reelt ikke anede, hvad der foregik. Underskrifter Når anklagemyndigheden mener, at det alligevel er de to anklagede, der er de reelle ejere af selskabet, så skyldes det, at den 52-årige ved flere lejligheder har bestilt byggematerialer i selskabets navn. For den 40-årige eks-rockers vedkommende foreligger, der et dokument fra selskabet med hans underskrift på. Skulle han blive dømt, så er det yderligere belastende, at han i hele perioden har hævet bistandshjælp, og således risikerer, at blive dømt for socialt bedrageri. Anklageren har for begges vedkommenede krævet over et års fængsel, og da eks-rockeren i forvejen har to betingede domme på ialt et år, risikerer han at skulle to år bag tremmer. Forsvarerne mener derimod, at hele den komplicerede selskabskonstruktion kun findes i anklagerens fantasi, og kræver derfor, at deres klieneter blievr pure frifundet. Også de to anklagedes koner risikerer straffe, dog er deres andel i sagen ifølge anklagen langt mindre.