Risiko for dalende kompetence

Computerne på de danske folkeskoler bruges alt for lidt i undervisningen.

Ganske vist er it-infrastrukturen i top, fordi der i dag er dobbelt så mange computere per elev i forhold til for seks år siden. Det kan man læse i NORDJYSKE Stiftstidende (13.12.), hvor man samtidigt får at vide, at den nyligt offentliggjorte Pisa-undersøgelse viser, at færre elever svarer, at it bruges næsten dagligt i undervisningen. En undersøgelse, som Zapera har lavet for Finansrådet, viser, at hele 40 pct. af forældre til elever i folkeskolens ældste klasser vurderer, at it kun sjældent eller aldrig bruges i matematikundervisningen. Ovenstående betyder, at der er mange computere til rådighed, som reelt ikke bruges. Eller de bruges til spillemaskiner frem for læringsmaskiner, hvilket vil resultere i nogle helt grundlæggende problemer. Først og fremmest vil udviklingen i forhold til de generelle it-kompetencer gå i stå. Det er klart, at den enkelte elev med interesse for it og brugen af forskellig software, vil udvikle sine talenter for udvælgelsen samt brugen af de korrekte medier, men de resterende, som samtidigt udgør majoriteten vil falde tilbage, hvilket vil have vidtgående konsekvenser i deres senere studie- og arbejdsliv. Derudover er brugen af it en af metoderne til undervisningsdifferentiering. PISA undersøgelsen viser, at der stadig er stor forskel på danske elevers kunnen, og en af årsagerne kan være, at der er for få muligheder for at un-dervisningsdifferentiere. It i undervisningen er ikke kun med til at højne den enkelte elevs it-kompetencer men kan være vejen til at nå elever, som ellers har svært ved at forstå den traditionelle undervisning. Ovenstående viser, at løsningen altså ikke ligger i at forbedre it-materiellet og blot udvide it-infrastrukturen, som ellers er oplægget fra regeringen. De store tiltag skal ske indenfor det pædagogiske. Fra folkeskole til de videregående uddannelser er tendensen den samme. Der er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt e-læringsmateriale, hvilket reelt betyder, at lærerne er begrænset til at undervise i brugen af Office-pakken, samt hvordan man søger på nettet. Løsningen er udarbejdelsen af materialer, der tilgodeser den enkelte elevs niveau og læringspotentiale. En metode, der støtter den svage elev i de basale færdigheders udfordringer og udvikler den stærke elevs nysgerrighed og forskertrang på én og samme tid. Finansrådet har selv taget konsekvensen af dette og har, sammen med Forlaget Matematik, udviklet et e-læringsmateriale til matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, idet vi tror på, at e-læring kan løfte kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Det er ekstremt vigtigt, at vi satser på de rigtige ting. Lærerne skal have større mulighed for at undervise gennem e-læringsmaterialer, som skal have en højere grad af tilgængelighed, så vi kan få brugt vores gode it-udstyr i skolerne på en hensigtsmæssig måde. Det vil skabe større mulighed for undervisningsdifferentiering samtidigt med, at vi udvikler elevernes it-kompetencer, så de bliver endnu bedre rustet til at komme ud på arbejdsmarked ¿ både nationalt og internationalt.

Forsiden