Risiko for nedstyrtninger forhindrer arbejde

Det var i dag stadig så risikabelt at færdes i ruinerne af det nedbrændte Oceanarium i Hirtshals, at dykkere og biologer ikke kan få et klart overblik over de fisk, der har overlevet branden.

{{-------------------------------- LYD:1807 PETER1 TID: 00:09 UD : ----------------------------------}} Man kan se en enkelt af de værdifulde hajer og flere fisk svømme rundt i den store tank , hvor vandstanden stadig er omkring 4 meter, men flere fisk har synlige skader fra tagplader, der er faldet ned, og de kan også være forgiftet. {{-------------------------------- LYD:1812 PETER3 TID: 00:16 UD : ----------------------------------}} Et nedrivningsfirma vil i dag forsøge at fjerne de løse tagkonstruktioner, der indtil nu har forhindret biologernes arbejde.