Risiko for øget iltsvind i Limfjorden

Dyr 22. marts 2007 05:00

AALBORG: Limfjorden har til sommer udsigt til fornyet algevækst, iltsvind og indhug i bestanden af muslinger og andre bunddyr, forudser Miljøcenter Ringkøbing. - Hvis vi får en lang, varm sommer med svag vind, er der sandsynlighed for, at der igen kommer iltsvind, siger en af centrets biologer, Else Marie Platz. Den våde vinter har forøget tilstrømningen af ferskvand til fjorden fra de omkringliggende marker. Og erfaringen viser, at der så tilføres ekstra kvælstof og fosfor, der igen giver ekstra næring til alger, som sluger ilt. Det vil dog gøre en forskel, om der kommer blæst til at ruske op i vandmasserne, påpeger biologen. Hermed er der også udsigt til, at fjordens blåmuslinge-fiskere fortsat må nøjes med nedsatte fiskekvoter, som de i forvejen af eget initiativ har indskrænket sig med siden 2004, fordi der kun har været halvt så mange muslinger at fange. Else Marie Platz siger, at muslingebestanden dog ikke er truet, fordi der stadig er masser af ilt ved kysterne og ud til tre meters vanddybe med masser af muslinger, som yngler og tilfører larver til det dybere vand. Her skal de dog bruge op til tre år for at vokse sig store nok til fangst. Der skal en begrænsning til af kvælstof- og fosfortilførslen for at vende udviklingen. Og her er virkningen endnu ikke slået igennem af hverken vandmiljøplan II eller III, påpeger biologen. Limfjorden tilføres normalt 12.000 ton kvælstof og fosfor om året. Tålegrænsen for, hvad fjorden kan bære uden fortsatte forringelser for faunaen, er 8000 ton. Muslingebestanden har dog isoleret set også lidt skade på grund af fiskeriet, der foregår ved bundskrabning, der fjerner sten og tomme skaller eller andet, som muslingelarver har brug for at klynge sig til under opvæksten, siger Else Marie Platz./ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...