EMNER

Risiko for tidlig europæisk renteforhøjelse

NORDJYLLAND:Den seneste uge bød på to overraskelser der begge faldt tirsdag og begge havde stor indflydelse på markedet. Tirsdag formiddag bød på endnu en kraftig stigning i den tyske erhvervstillid som steg til det højeste niveau siden april 1991 - altså lige efter den tyske genforening. Samme aften bød den amerikanske centralbank på nummer to overraskelse da de i modsætning til hvad vi havde forventet i store træk valgte at bibeholde pressemeddelelsen fra det forrige møde. Dermed åbner centralbanken op for, at renterne kan blive sat yderligere op i USA. På obligationsmarkedet blev nyhederne ikke taget særlig positivt med rentestigninger for både 10 og 30 årige papirer på omkring 0,15 procentpoint og lidt mere i USA. Vi havde forventet rentestigninger i Europa - så USA var den store overraskelse. Vurderet på den kommende uges nøgletal og begivenheder bliver det bestemt heller ikke en kedelig uge vi står overfor. Vi tror, at fokus i første omgang kommer til at rette sig i mod det globale vækstbillede idet der om mandagen kommer erhvervstillidsindikatorer fra både Japan, USA og Europa. Vi forventer, at de fortsat tegner et positivt billede i alle tre regioner og, at der pt. ikke hænger specielt sorte skyer over horisonten. I hvert fald ikke for industrien! Fokus vil dog hurtigt rette sig mod slutningen af ugen hvor den europæiske centralbank holder rentebestemmende møde om torsdagen og hvor USA offentliggør tal for beskæftigelsen om fredagen. Begge begivenheder er hver for sig vigtige, men vi forventer i første omgang mere fokus på ECB end på den amerikanske beskæftigelse, idet ECB - ovenpå stærke nøgletal ud af Europa - på det efterfølgende pressemøde kan byde på nye signaler fra centralbankchef Trichet. Derimod er den amerikanske beskæftigelsesudvikling kronisk meget svingende og det er vanskeligt at bruge en enkelt måneds tal til ret meget. Den underliggende udvikling i beskæftigelsen er dog af stor betydning for udviklingen på hele det finansielle marked i de kommende uger ... så vær på vagt overfor overraskelser. Hvad ønsker ECB? I sidste uge justerede vi vores forventninger til det europæiske centralbank og forventer nu to renteforhøjelser indenfor de næste 4 måneder. En renteforhøjelse på mødet den 8. juni og en forhøjelse på mødet den 31. august. Begge gange med 0,25 procentpoint således at renten samlet vil være hævet med 1 procentpoint på et halvt år - fra 2,0 pct. i december 2005 til 3,0 pct. i august 2006. Herefter forventer vi, at ECB går "på hold" i 2. halvår og ser tiden an. Det er dog ikke ensbetydende med, at den kommende uges møde ikke bliver interessant. Markedet leger pt. med tanken om, at ECB forhøjer renten allerede på mødet i maj - et udfald vi bestemt ikke vil afvise ovenpå de seneste ugers stærke europæiske nøgletal og specielt udtalelser fra flere ECB folk. Inflationen ligger pt. over målet, der er alt for mange penge i omløb i Europa og de ledende indikatorer for specielt Tyskland peger mod et markant opsving. Trichet kan derfor allerede på mødet i denne uge vælge at signalere en snarlig renteforhøjelse, hvilket vil betyde en forhøjelse på maj mødet. Opsvinget i Europa er dog fortsat alt andet end overbevisende ,og vi forventer, at ECB i deres retorik fastholder juni som den næste sandsynlige dato for en renteforhøjelse. Dermed vil ECB have forhøjet ved udgangen af 4. kvartal, udgangen af 1. kvartal og udgangen af 2. kvartal. At vi forventer, at den næste kommer i midten af 3. kvartal skyldes, at vi forventer, at den europæiske inflation hen over sommeren vil falde under 2 pct. og dermed - alt andet lige - gøre det sværere at forhøje renten. ECB vil derfor fremrykke en ønsket renteforhøjelse og derefter sidde på hænderne i de efterfølgende måneder og observere, hvordan opsvinget folder sig ud. Bliver det stærk, forhøjer de mere - bliver det mere afdæmpet (det vil sige kommer, der ikke gang i det tyske forbrug), vil de være på standby. Stabilt rentepres Ovenpå stærke nøgletal og høgeagtige kommentarer fra ECB er usikkerheden omkring torsdagens pengepolitiske møde i ECB steget. Vi forventer, at ECB fastholder renten - men risikoen for, at Trichet signalerer en renteforhøjelse allerede i maj, er steget. Det er delvist prismet ind i markedet, og vi forventer på den baggrund stabile til lidt højere renter i den kommende uge - en udvikling der også vil være under indflydelse af stigende ledende indikatorer fra Japan, USA og Europa. Generelt har renteudviklingen nu indhentet vores forventninger, og vi ser nu en mere stabil periode på obligationsmarkedet forude. På valutamarkedet blev USD som ventet svækket i sidste uge. Fremrykkes en renteforhøjelse fra ECB kan denne trend meget vel fortætte ind i denne uge - med mindre den amerikanske arbejdsmarkedsrapport på fredag viser en markant stigning.