Velgørenhed

Risikoen ved frivillig socialt arbejde

Poul Erik Harbo Olesen, Tingvej 9, Hirtshals: Hvor er vores politikere her i Hirtshals. Har de stukket hovedet i busken, eller vil de ikke beskæftige sig med den sag, som har været i radioens P4 om et af medlemmerne fra Foreningen for Social Retfærdighed i Hirtshals afd., som er kommet i klemme i socialforvaltningens bureaukrati. Baggrunden er selvfølgelig en aktuel sag, som, hvor en af Foreningen for Social Retfærdigheds medlemmer, der fungerer som bisidder i foreningen, i det omfang vedkommende har overskud til det, har fået sin sag afvist med begrundelsen, at hun udfører socialt frivilligt arbejde for vores forening. Foreningen for Social Retfærdighed er direkte nævnt i afslaget. Er det virkelig Hirtshals Kommunes politik, at man opfordrer mennesker, der er kommet på førtidspension, til at holde sig i gang ved f.eks. at udføre socialt frivilligt arbejde, for dernæst at sidestille eventuelt udført frivilligt arbejde med almindeligt erhvervsarbejde og med det som grund afvise, at man kan have fået tilkendt en for lav pension? En af talerne ved første maj mødet i år på den grønne plads var Lili Damsgård, som gerne ville være den, der er Hirtshals sociale vagthund. Hvor er du Lilli? Jeg vil gerne høre, hvad du vil gøre ved denne sag, måske du vil hjælpe med at klare den op, så vi ikke skal se sådan noget i fremtiden? Det er med meget stor glæde, at jeg har set på Hirtshals Kommunes hjemmeside, at Henrik Guldsø Nielsen har fået vedtaget et forslag. Citat. "Et flertal i socialudvalget vedtog, at enkeltsager på førtidsområdet, hvor social- og sundhedsforvaltningen indstiller en socialydelse nedsat med baggrund i og henvisning til den pågældende borgers frivillige og ulønnede foreningsarbjede, fremover skal behandles og vedtages i socialudvalget. I forbindelse med øvrige sociale enkeltsager, hvor der indstilles tilsvarende nedsættelse af socialydelse i forbindelse med frivilligt og ulønnet foreningsarbejde, skal socialudvalget løbende orienteres." Citat slut. Det er godt at forslaget er blevet vedtaget. Jeg kan kun sige, at det ikke er et godt signal at sende ud fra Hirtshals Kommune til byens borgere og kommende tilflyttere: At hvis man laver ulønnet arbejde i en social forening, så bliver man straffet. For alle kan jo komme til skade og blive syge og få brug for hjælp.Vi skulle gerne have en forvaltning, som vi alle kan leve med. Og det er politikernes ansvar.