Ritt undsiger Nyrups ledelsesevner

København, fredag Ritzau-interview af Anders Krab-Johansen Den socialdemokratiske topfigur Ritt Bjerregaard kritiserer i direkte vendinger partileder Poul Nyrup Rasmussens (S) lederevner. Valgnederlaget i november sidste år og det kaotiske forløb omkring fornyelsen af partiet afslører hans manglende evne til at skære igennem, hvilket hun anser for nødvendig som leder. Når Nyrup så undsiger sin ordfører på et kontroversielt område som udlændingepolitik, betyder det, at Bjerregaard har mistet tilliden til ham, fastslår hun i et interview med Ritzau. - Det her viser den samme usikkerhed. Den samme mangel på ledelse fra Poul Nyrup Rasmussens side, siger hun. I fredagsudgaven af Berlingske Tidende sprang bomben, da avisen omtalte et brev, som Ritt Bjerregaard havde skrevet til Nyrup, hvor hun nedlagde sin stilling som integrationsordfører. Den aktuelle årsag var, at partiformanden ikke havde støttet hendes linje i udlændingepolitikken, selv om hendes job netop var at tegne den fælles profil. Når Nyrup slingrer på den måde, har hun mistet tiltroen til partiformanden. - Jeg har gjort op med mig selv, og det bliver enhver nødt til i den situation, at jeg har ikke tillid til, at han kan lave den fornødne samling omkring udlændingepolitikken. Så må jeg stå af fra den post, jeg har haft, og så må nogle andre tage sig af den opgave. Det vil sige, at personligt har jeg mistet tilliden til ham, men der er mange opfattelser, og det er nogle helt andre fora, der træffer beslutning om formanden, siger hun. Hun forudser, at hendes brev vil blive prist af nogle socialdemokrater, mens andre vil kritiserer hende for at være en ballademager. Uanset reaktionerne er der ingen tvivl om, at når netop Ritt trækker sig væk fra formanden, er det et tegn på, at Nyrups position vakler. Hun har været en klar Nyrup-støtte siden formandsopgøret med Svend Auken i 1992, har været udnævnt til EU-kommissær af Nyrup og været minister under hans ledelse. Det bliver ikke Ritt Bjerregaard, der direkte siger, at Poul Nyrup Rasmussen skal gå som formand. Men hun forventer, at hendes politiske opsigelse som integrationsordfører vil få Nyrup til at tænke sig om. - Jeg håber, at det betyder, at han tænker over det og bliver klar over, at han som formand har nogle forpligtelser til at lægge en linje, der kan skabe et flertal, og bakke op om de folk, der prøver at lægge en sådan linje. Det er det, jeg håber vil ske med det her. Hvis ikke det sker, vil der komme denne her dalren frem og tilbage også på andre områder. Det, tror jeg simpelthen, er skidt, siger Bjerregaard. Hendes opsigelse skal ikke ses som et forsøg på at lægge låg på udlændingedebatten. Alle skal sige deres mening, men det er ordføreren, der tegner folketingsgruppens holdning. Derfor er det fejlagtigt, når Nyrup troede, at han skulle mægle mellem Ritt og tidligere indenrigsminister Karen Jespersens (S) udtalelser. Bjerregaard understreger, at hun ikke var en fløj, men den valgte ordfører. Der var enighed om en kurs, hvor integration var nøgleordet, og der skulle ske en mindre tilbagerulning af VK's udlændingepolitik med Dansk Folkeparti. Nyrup har svaret på Ritts brev, at hun fortolker et " tilfældigt tv-nyhedsklip". Men det svar viser problemet, mener hun. - Det er jo meget, meget vigtigt med netop sådan nogle "sound bites". Det er jo det, folk ser. Det efterlader spørgsmålet: Hvem er det, der tegner partiet? Formanden kan ikke bakke den valgte ordfører op, men fortsætter med at tro, at han skal mægle mellem fløje, siger hun. Fra nu af vil hun koncentrere sig om arbejdet som Socialdemokratiets fødevareordfører og arbejdet i Europaudvalget. Begge områder ligger i forlængelse af hendes tidligere job som EU's miljøkommissær og senere fødevareminister. Hun forudser, at det bliver et andet socialdemokratisk medlem af Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg, der vil overtage posten som ordfører. - Det vil være naturligt, slutter Ritt Bjerregaard. /ritzau/