EMNER

Ritual gør det ikke

I den senere tid har vi hørt om uddrivelse af onde ånder ved hjælp af et gammelt kirkeligt uddrivelsesritual fra 1685. Det lyder; "Far ud, du urene ånd, og giv plads for Helligånden." Selve uddrivelsen starter med Trosbekendelsen: "Jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen...". På den måde bliver Djævelen defineret som et levende væsen. Derefter bedes Fadervor. Og præsten deler typisk nadveren sammen med den dæmonbesatte. Når ritualet ikke bruges, er det ikke, fordi onde ånder ikke længere eksisterer. Noget så "uskyldigt" som at ryge tobak kan være et resultat at onde ånders virksomhed. Alt, hvad man ikke er herre over, kan være et resultat af onde ånders virksomhed. De onde ånders tilstedeværelse kalder på et kirkeligt svar, men et ritual gør det ikke. De onde ånder kender nemlig forskel på personer, ved vi fra Bibelen, og hvor de henter deres styrke fra. Knud Held-Hansen Th. Staunings Vej 12, Aalborg SØ held@gvdnet.dk