Lokalpolitik

Riv kvægtorvet ned - nu!

MUSIKKENS HUS: De demokratiske bølger har i lang tid skvulpet i medierne omkring den gamle kvægtorvsbygning - anført af en lille gruppe ildsjæle, der mener vi skal bevare denne bygning. Som involveret i hele processen omkring Musikkens Hus har jeg naturligvis fulgt debatten med stor interesse, idet en bevarelse af dele af kvægtorvet har indflydelse på planlægningen af Musikkens Hus. Jeg respekterer naturligvis de (relativt få) der kæmper for en bevarelse af kvægtorvsbygningen - i reduceret størrelse, men det er min klare opfattelse, at byen vil være bedre tjent med at bygningen blev nedrevet, uanset at der er kommet en person, der øjensynligt vil købe og renovere bygningen. Mine begrundelser er følgende: Kvægtorvsbygningen vil visuelt og operationelt reducere synsindtrykket af det markante bygningskompleks, der nu skal bygges. Den plads hvorpå kvægtorvet ligger - samt udenomsarealer - skal tages eet sted fra, nemlig fra musikhusgrunden. Dette kan besværliggøre udvidelser i fremtiden af Musikkens Hus, og det syntes jeg er ærgerligt. Selve kvægtorvsbygningen er ikke en bygning, der ud fra et arkitektonisk synspunkt er bevaringsværdig, men kulturhistorisk har bygningen en historie at fortælle. Bygningen har i mange år stået og forfaldet. og er idag i en meget dårlig stand. Sagen er lige nu den, at der ligger en byrådsbeslutning om at nedrive bygningen ud fra ovenstående betragtninger samt at det vil være dyrt at renovere bygningen. Nu kommer så pludselig en person, der formentlig - uden offentlig udbud - køber bygningen for en krone og tilbyder at investere op til 40 mio. kr i en renovering. Byrådspolitikerne bliver "bløde i knæene" og ser ud til at vende på en tallerken, for nu kan vi pludselig gøre alle tilfredse - uden udgift for kommunen. Jeg ville ønske, at politikerne så ud over næste byrådsvalg, og fastholdt beslutningen om at nedrive denne gamle bygning - for fremtidens skyld. Lad os nu få bygget et Musikkens Hus med luft til alle sider. Et hus der binder by og fjord sammen og ikke spærres inde af en bygning, der kun kulturhistorisk har en historie at fortælle. Skal kvægtorvet delvis bevares, så pil et stykke ned - sæt det på paller - og opbevar det til et tidspunkt hvor det kan genopføres et passende sted i Aalborg. Det er jo ikke kvægtorvets beliggenhed, der er beværingsværdig, men historien om huset. Jeg ser frem til hvilken aftale der bliver resultatet af de igangværende forhandlinger med den investor der vil købe bygningen., og håber at vore politikere vil veje fordele og ulemper op mod hinanden når beslutning skal træffes. Jeg tror nemlig ikke at nogen vil investere 40 mio. Kr i en bygning uden at kræve rettigheder for så vidt angår tidsplan - anvendelsesformål og udenomsarealer. Alt sammen noget der reducerer opfyldelsen af den oprindelige vision om Musikkens Hus. Lad os derfor ikke gøre noget halvhjertet blot for at gøre nogle tilfredse. Det risikerer at ende med at ingen bliver tilfredse - og det vil virkelig være synd for Nordjylland.