- Riv svømmehallen ned

Teknisk udvalg indstiller den gamle svømmehale i Ranum revet ned

RANUM:- Hvis ikke gruppen, der arbejder med en alternativ brug af den nu nedlagte svømmehal i Ranum, meget hurtigt finder ud af hvad hallen skal bruges til, så skal hallen rives ned. Det er indstillingen i Løgstør Kommunes tekniske udvalg efter at kommunens embedsmænd har haft flere drøftelser og besigtigelse af den gamle svømmehal sammen med den rådgivende ingeniør. Udvalget har derefter fået fire muligheder på sit bord fra forvaltningen. 1. Nedrivning af bortskaffelse af svømmehallen, hvilket er anslået at ville koste 250.000-300.000 kr. 2. Sikring af bassinet og afvente hvad arbejdsgruppen i Ranum kommer frem med. Det er anslået til at koste 80.000 kr. årligt samt løbende driftsudgifter. 3. Bibeholde vandet i bassinet og betale de løbende udgifter - det er anslået at ville koste ca. 150.000 kr. årligt. 4. Omdannelse af svømmehallen til en multihal. Det er anslået at ville koste tre mio. kr. Formanden for Løgstør Kommunes tekniske udvalg, Uffe Bro (S), siger, at udvalget ikke har sat en deadline på, hvornår gruppen i Ranum skal komme med en endelig udmelding omkring brugen, men han lægger ikke skjul på, at hans personlige opfattelse er, at det må være inden udgangen af året. - Hvis vi ikke har en løsning inden da, så er det bedst at rive den gamle svømmehal ned, siger Bro. Anne Riis Hansen, der er rådgivende ingeniør i firmaet Hundsbæk & Henriksen, har været med til at besigtige svømmehallen sammen med folk fra forvaltningen, og her blev det aftalt hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes, inden bassinet kan tømmes for vand, hvis bygningen skal bibeholdes. En sikring mod skadelig grundvandsstigning omkring bassinet blev også drøftet. Hvis bygningen skal bevares er der lavet en handlingsplan, der sigter på at bygningens temperatur gradvis sænkes således at følgeskader på bassinet og bygningskonstruktionen undgås og vandet lukkes ud af bassinet. Grundvandsstanden er også undersøgt og det er konstateret, at grundvandsstanden er ca. 15 cm. højere end selve ingeniørgangen. Det bevirker, at der skal fyldes ca. 1,3 meter perlegrus i bunden af det dybe bassin. Det skal gøres for at sikre, at vandtrykket ikke skubber betonkonstruktionerne, således at bunden kommer op eller de bærende konstruktioner svigter. Det anlås at ville koste ca. 80.000 kr.