Klarup

RKGs fodboldvenner på banen

KLARUP: Formand Niels Rasmussen kunne på generalforsamlingen hos RKGs Fodboldvenner forleden fortælle, at vennerne atter i det forløbne år har været på banen og uddelt penge 43.150 kroner til stævner i ind- og udland, træningssamlinger, træner-weekends og ikke mindst med et stort beløb til indendørs træning i Gigantium. Ved RKGs 75 års jubilæum i november 2002 havde "Fodboldvennerne" ligeledes været på banen med en check på 7500 kroner, eller om man vil hundrede kroner pr år klubben har eksisteret. Dette beløb var øremærket til en naturlegeplads på klubbens fodboldareal. Vennernes "livsnerve" det årlige sponsor cykelløb havde atter, til trods for at man havde været lidt sent ude, indkørt et pænt beløb. Cykelløbet, der med optimale vejrforhold blev et yderst vellykket arrangement, foregik i forbindelse med byfesten og i et godt samarbejde med beboerforeningen. Forberedelserne til dette års cykelløb 13. juni er allerede i fuld gang, og som et nyt initiativ vil der udover de sædvanlige sponsorer og ryttere i år blive arrangeret et gadecykelløb, hvor én eller flere repræsentanter for hver vej skal forsøge at skaffe så mange sponsorer som muligt. Medlemstallet er desværre så beskedent som 49 medlemmer, men ved ældrefesten, som "Fodboldvennerne" støttede ved at sponsorere gule ærter til de 90 fremmødte, lykkedes det ved en effektiv indsats fra bestyrelsens side at få tegnet 40 nye medlemmer. Der var genvalg til formanden Niels Rasmussen, kasseren Dorthe Haugaard og bestyrelsesmedlem Edith Nørgaard, der alle var på valg, mens Preben Nielsen blev valgt som suppleant. Bestyrelsen havde fremlagt ændringer til love og vedtægter, der alle blev vedtaget Endelig takkede Formanden for RKG-Klarups fodboldafdeling Ulla Søby bestyrelsen i Fodboldvennerne for deres opbakning til klubbens jubilæum og for den støtte vennerne har givet ungdomsarbejdet i RKGs fodboldafdeling i det forgangen år. BJ