Lokalpolitik

Ro om omdiskuteret luksus-udstykning

Calum Ejendomsaktieselskab accepterer en begrænsning på 11 nye parcelhusgrunde på Høje Nibe

NIBE:En langvarig strid om byggemulighederne på luksusudstykningen Høje Nibe synes nu bilagt. Et næsten enigt byråd støtter et kompromisforslag i 11. time til ny lokalplan fra Calum Ejendomsaktieselskab med Henrik Calum i spidsen, der tillader udstykningen af 11 parcelhusgrunde i stedet for de op mod 28 boliger i blandet bebyggelse i den nuværende lokalplan. Dem er der ikke salg i, mens der stort set er udsolgt af parcelhusgrunde trods priser på op til næsten en million. Henrik Calum havde ønsket 17 flere parcelhusgrunde, men for en måned siden afviste kommunen blankt at lave lokalplanen om. Calum argumenterede, at ændringen kunne gennemføres administrativt uden ny lokalplan, men så sent som fredag i sidste uge vendte byrådets økonomiudvalg endnu en gang tommelfingeren nedad, og det samlede byråd var få dage fra at gøre det samme. En haste-forhandling mellem Henrik Calum og borgmester Jens Østergaard Madsen (V) inden byrådets endelige besejling i denne uge af Høje Nibes fremtidige udbygningsmuligheder, resulterede i kompromiset i sidste øjeblik. - Den udsigt, der er på stien, bliver der fortsat ikke rokket ved, hundetræningsbanen forbliver også uberørt, og der bliver kun bygget på delområde to og tre op mod skoven, konstaterer borgmester Jens Østergaard Madsen. Både nabo Nibe Festivalen og den tidligere talsmand for den borgergruppe der gik imod byggeriet på Høje Nibe, Hans Henrik Henriksen, er positive over for forslaget om ændringer. - Der er jo tale om lavere bebyggelse end i den nuværende lokalplan. Set med den lille fedes briller, er det vigtigste dog, at tilkørselsvejen til festivalen bliver bevaret, siger Peter Møller Madsen. Det endelige forslag til ny lokalplan for Høje Nibe kommer i offentlig høring i otte uger efter byrådets forventede vedtagelse i august,