Robot til personlig hygiejne

Kun fantasien sætter grænsen for tekniske hjælpemidler i patienters hjem

NORDJYLLAND:En robot, der kan vaske ældre, som ikke selv er i stand til at klare den personlige hygiejne. Det lyder måske til at være helt ude i skoven. Men ikke desto mindre eksperimenteres der med robotter til den slags praktiske hjemlige sysler i Japan. - Kun fantasien sætter grænser for, hvad vi i fremtiden kommer til at opleve i form af teknologisk udvikling inden for pleje og sundhedsvæsen, siger Birthe Dinesen, adjunkt i sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Hun er selv involveret i to nordjyske projekter, hvor teknologien rækker både brugere og sundhedsvæsenet en hjælpende hånd. Det ene projekt går ud på at hjælpe demente i Frederikshavn og deres pårørende til en bedre og tryggere tilværelse. Køleskabe, senge og andet inventar i de dementes hjem er forsynet med sensorer, og en computerskærm på væggen fungerer som huskeseddel for den demente. Det andet projekt drejer sig om patienter med lungesygdommen KOL. Med ny teknologi kan patienterne selv måle vægt, blodtryk og puls, og resultaterne sender de elektronisk til sygehuset. Desuden kan de selv via computeren følge med i deres egen helbredstilstand. Alt sammen for at mindske antallet af sygehusindlæggelser, hvilket både patienten og sundhedsvæsenet profiterer af. Det næste projekt, der er på vej, er, at hjertepatienter bliver forsynet med et elektronisk plaster, så sygehuset hele tiden kan aflæse patientens hjerterytme. - Vi vil se meget mere af den slags i fremtiden. Især, når det drejer sig om patienter med kroniske sygdomme, siger Birthe Dinesen. - Den teknologiske udvikling i sundhedsvæsenet kender stort set ingen grænser. De spørgsmål, der rejser sig, handler snarere om etik og om, hvem der skal betale, tilføjer hun.