Robot

En kendt digter udtalte for nogle år siden, at han var robot i et samfund af robotter.

Hans dybtfølte digte prellede af som forgæves slag i luften. I dag er der ikke megen tid til nogen indføling. Præstation er i højsædet undtagen juleaften, hvor de indhentede følelser skal virkeliggøres, inden det er for sent. Vi må ud af robotverdenen og tingenes tyranni gennem den gensidige samtale med øjenkontakt og hjerte, så indfølingsevnen vågner. Da møder du dit medmenneske og nye kilder både i dig selv og din næste. Uniformen brister.