EMNER

Robotter kun som supplement

Robotstøvsugere og anden velfærdsteknologi kan ikke erstatte virkelig pleje, mener Lauge Prip

Robotstøvsugere og anden velfærdsteknologi kan ikke erstatte virkelig pleje, mener Lauge Prip

ROBOT-STØVSUGER:Åbent brev til udvalget for sundhed og omsorg i Mariagerfjord kommune. Ældre Sagen i Mariagerfjord kommune er i princippet positiv overfor brugen af velfærdsteknologi i forbindelse med pleje af gamle og handicappede. Teknologiske hjælpemidler vil i mange tilfælde betyde, at man i plejen ikke kommer til at overskride personlige grænser. Mange gamle vil foretrække et toilet med indbygget vask og tørring frem for hjælp fra en plejer. Mange med håndmotoriske svigt vil foretrække en made-maskine frem for en hjælpende hånd. Når det er sagt, så mener vi, at alle teknologiske hjælpemidler kun kan indføres efter grundig vejledning og accept fra brugerne. En robotstøvsuger kan kun være et supplement til traditionel støvsugning. Den kan ikke klare rengøring af flader, hvor der er mange møbler, potteplanter eller ledninger. Den kan ikke støvsuge møbler eller fjerne spindelvæv i hjørner og under loft, Det vil stadig kræve hjælp fra et levende menneske. Vi skal stadig sikre os, at gamle mennesker bevarer deres værdighed, og vi skal ikke med velfærdsteknologien overskride deres mulighed for selv at bestemme over eget liv, og vi må ikke erstatte den menneskelige kontakt med robotter. Ældre Sagens besøgstjeneste vil i et vist omfang kunne erstatte besøg af plejepersonale. Med cirka 5000 medlemmer i vores kommune er vi parate til at hjælpe, hvor det er muligt. Men det kan ikke erstatte den virkelige pleje, som gamle og handicappede har krav på i et velfærdssamfund. Med tak for et godt samarbejde i 2011 sender vi de bedste ønsker for det nye år.