Børnepasning

Rock i synagogen får en ny betydning

Lokale band får øverum i sømandskirken, som kan blive Hirtshals’ musik- og kulturhus for en tid

Det er længe siden kirken har været brugt af svenske sømænd. Fremover kommer der rock og rul i den. Foto: Bente Poder

Det er længe siden kirken har været brugt af svenske sømænd. Fremover kommer der rock og rul i den. Foto: Bente Poder

HIRTSHALS:Hirtshals Musikforening får lov til at bruge 1. salen i Den Svenske Sømandskirke til øverum for flere bands, og det bliver formentlig starten på, at den tidligere kirke mere permanent bliver anvendt som musik- og kulturhus. I hvert fald indtil det er afklaret, om der også bliver midler til et kulturhus nedenfor Trappen i forbindelse med byfornyelsen af Hirtshals midtby. For at stoppe al spekulation om den kirkens fremtid skar borgmester Knud Størup (UP) igennem på byrådsmødet, da ansøgningen fra musikforeningen skulle behandles. - Jeg har den klare holdning, at den svenske kirke ikke skal sælges. Og det er en god ide, at musikforeningen får lov til at bruge den, sagde borgmesteren. I øjeblikket er nogle bands, som er tilknyttet Hirtshals Musikforening mere eller mindre hjemløse, og nogle har fået husly i Nordsøgardens barak og andre på Ulvkærskolen. I begge tilfælde er det løsninger, som ikke fungerer ret godt. - Jeg er glad for borgmesterens holdning, og jeg kan bekræfte, at børne- og kulturudvalget gerne ser, at svenskekirken forbliver et musik- og kulturhus indtil at der eventuelt kommer et tilsvarende hus ved byfornyelsen, sagde børne- og kulturudvalgets formand Ole Albæk (UP). Udvalgsformanden understregede, at dagplejen skal forblive i svenskekirken med legestuen, og oplyste desuden, at Nordsøkoret allerede bruger lokale i kirken til at øve i. At der kan være et stort publikum for den lokale musikudøvelse viste musikforeningens sommerarrangement Musik under Trappen, hvor foreningen havde rådighed over et cirkustelt til godt og vel en uges musikaftener. De gik fantastisk godt. - Vi har haft teltet fyldt op hver aften, sagde musikforeningens formand Rasmus Jespersen undervejs til NORDJYSKE udsendte. Der er naturligvis glæde blandt musikere over, at de nu får et fast øvested. Sømandskirken har været brugt af Børnehaven Lilleheden, men kirkens lokaler er blevet ledige i forbindelse med, at børnehaven er lagt sammen med en anden børnehave og børnene er flyttet til Fanøgade.