Rockere får ikke fred ved at flytte

Myndigheder til kamp mod rockerkriminalitet

AALBORG:Rockerne skal ikke fredes, fordi de flytter på en gård på landet, og de skal ikke fredes, blot fordi de flytter ud af en stor og effektiv politikreds. Det var et af budskaberne på en temadag i Aalborghallen i går med deltagelse af ansatte i Told- og Skatteområde Nordjylland, de nordjyske politikredse samt ansatte i kommunerne. Emnet var den organiserede kriminalitet. Flere af deltagerne ville vide, hvad planen var med at stresse rockerne så meget, at de eventuelt flytter og flygter til en mindre kommune, for de små kommuner i landdisktrikterne har ikke ressourcer til at dæmme op for en større gruppe. - Det er klart, at politiet ikke bare jager dem ind i en anden politikreds og så lader stå til. Hvis politiet har så megen held med at stresse rockerne, at de flytter, så fortsætter politiet arbejdet der, hvor de måtte flytte hen i Nordjylland, forklarede politimester i Frederikshavn, Søren Kamp Knudsen. - Det er også styrken ved samarbejdet, at vi kan hjælpe hinanden. Vicesocialdirektør i Aalborg Kommune, Anni Jastrup, mener, at det er en politiopgave at tage sig af rockerkriminalitet. - Men vi kan forebygge, og det gør vi i høj grad i kommunen. Vi skal dog blive bedre til at sætte nogle realistiske mål og også at kende dem. Samtidig skal vi være gode til at evaluere, og det kan være svært, når det gælder det forebyggende arbejde. Vi har i øvrigt allerede et godt samarbejde forvaltningerne imellem, forklarede Anni Jastrup, der var deltager på mødet. Flere af deltagerne efterlyste mere viden om, hvad der kan lade sig gøre i samarbejdet mellem de forskellige offentlige forvaltninger og ansatte. - Det vil være godt at få et katalog over, hvad vi må i stedet for at fokusere på, hvad vi ikke må. Mange mangler måske at kunne se de mange muligheder, der er, sagde SSP-konsulent i Støvring Kommune, Klaus Anker Hansen, der også er kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Støvring. Han og formanden for børn- og ungeudvalget i Støvring, Peder Christensen, Venstre-medlem af kommunalbestyrelsen, kunne sammen med Klaus Anker Hansen glæde sig over, at der ikke er noget rockermiljø i Støvring: - Det undrer os lidt, for rundt omkring os i andre kommuner er der rockere. Vi vil fortsætte vores forebyggende arbejde, og vi vil også være med i samarbejde, for vi ved ikke, hvornår vi får problemet, siger Klaus Anker Hansen. Netop samarbejdet var budskabet med temadagen: - Det er meningen, at vi nu skal hjem, og at der i hver politikreds dannes en arbejdsgruppe med politiet som initiativtager. I hver arbejdsgruppe er det vigtigt at formidle viden og få gang i samarbejdet i kommunen, forklarede Søren Kamp Knudsen, politimester i Frederikshavn.