Virksomhedsøkonomi

Rockoverskud på 150.000

Arrangørerne af weekendens VesterhavsRock er oven ud godt tilfredse med resultatet, selv om det ikke når op på højde med sidste års, hverken hvad angår besøgstal eller overskud.

- Vejret var med os igen, publikum var glad og tilfreds, og koncerten blev afviklet uden nævneværdig ballade, pointerer Morten O. Hedemann, formand for koncertudvalget. Besøgstallet er foreløbig opgjort til 2700-2800 mod 3039 sidste år, og Morten O. Hedemanns første gæt på årets økonomiske resultat er et overskud på ca. 150.000 kr. mod 469.000 kr. sidste år. Som forklaring på, at overskuddet bliver betydeligt mindre i år, nævner Morten O. Hedemann, at musikken har været 150.000 kr. dyrere, der har været flere udgifter til festpladsen, færre solgte billetter og mindre salg ved boderne. På grund af VesterhavsRocks 10 års jubilæum har der i år været to andre koncerter, som også indgår i regnskabet: Med Dodo & The Dodos i april og med Kim Sjøgren & The Little Mermaid Orchestra i fredags. Begge disse arrangementer har givet underskud. - Jeg havde håbet, at vi var nået op på ligeså mange besøgende som ved sidste års VesterhavsRock. Og de, der var her, var lidt længere om at komme i gang med at handle ved boderne. Det skyldes nok varmen, siger Morten O. Hedemann, der venter at have et endeligt resultat for VesterhavsRock 2008 om 14 dage.