Journalistik

Rød front

Dansk kommunistisk avis kommer fem dage om ugen og har været dagblad i 20 år. Her er der ægte rød front i spalterne

"Regeringen løber fra aftale", "Danmark besætter Irak", "Unge fortsætter krigsmodstand", "SAS truer ansatte" er et tilfældigt, men karakteristisk udvalg af en dags overskrifter fra Dagbladet Arbejderen. Annoncerne handler om "Rød sommerlejr 2003" og "Aktiviteter mod krigen". Der er en meddelelse til DKP/ML's medlemmer i København: "1. maj-plakater og folderen "Stop USA" kan fra fredag hentes på trykkeriet. Byledelsen." . Og for 50 kroner kan man købe en samling artikler af Sven Tarps om krigens årsager og fredens perspektiver under titlen: "Verdens folk i kamp mod Det Fjerde Rige". - Vores målgruppe er arbejderklassen og de forskellige folkelige bevægelser, eksempelvis fagbevægelsen og fredsbevægelsen, siger ansvarshavende redaktør Birthe Sørensen, der hver 14. dag er i København, men ellers arbejder fra bladets redaktion i Århus. Redaktøren medgiver, at "arbejderklassen" i det moderne samfund kan være et omdiskuteret begreb: - Vi er faktisk ved at lave en klasseanalyse, men vi mener, at éns forhold til produktionsmidlerne samt éns placering i samfundet er afgørende, siger Birthe Sørensen, der er udlært typograf fra JYPA i Århus, 47 år, gift og mor til to drenge på 11 og 13 år. I avislokalerne er der mange flammende plakater, og Karl Marx er stadig på programmet i Danmarks Kommunistiske Parti Marxister Leninister. - Marx' teorier er stadig gældende, men han levede jo i en helt anden tid, og det må vi naturligvis tage hensyn til, siger Birthe Sørensen. Vi er ikke objektive Dagbladet Arbejderen ser det som sin opgave at beskrive relevante, aktuelle begivenheder og sætte dem ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Fagligt stof, herunder strejker og andre konflikter, samt modstanden mod EU er vigtige områder, og desuden beskæftiger bladet sig med levevilkår og politik, med kulturstof og med udlandsstof. Krigen i Irak har topprioritet. - Vi vil gerne undgå sådan en hist-og-pist-dækning med lidt om alt muligt. Vi graver os ned i bestemte emner og analyserer dem grundigt, forklarer udlandsredaktør Mona Jensen, som oprindelig har arbejdet som sygehjælper og været tillidsmand på Glostrup Amtssygehus. Mona er 49 år, fraskilt og har to drenge på 19 og 16 år. Birthe Sørensen supplerer: - Vi vil som udgangspunkt have en solidaritet med eksempelvis folk, som strejker, og vi bringer deres adresse til pengeindsamling etc. Vi stiller os på arbejdernes side, vi er politiske journalister og foregiver ikke objektivitet. Vi tager stilling, men det, der står i avisen, skal være korrekt. Vi lægger også vægt på at være en åben avis med livlig debat. Mona Jensen: - Vi er ikke glade for det mediebillede, vi ser i dag. Aviserne og de elektroniske medier er ufatteligt ens - de er jo også ejet af meget få. Oplaget stiger De to redaktører lægger ikke skjul på, at Dagbladet Arbejderen befinder sig i en "permanent krise", når det drejer sig om økonomien - simpelthen fordi bladet med 2000 eksemplarer i dagligt oplag er så lille. Det koster at lave 12 sider om dagen, og avisen beskæftiger 12-14 mennesker fast - heraf 6 journalister. Lønmæssigt er det ligegyldigt, hvad man laver. Alle får 110 kroner i timen. Avisen får hjælp af mange frivillige. Trykningen og pakning om aftenen klares således alene af frivillige, der møder ind efter at have passet deres normale arbejde. Redaktørerne glæder sig over stigning i oplaget og mærker i det hele taget medvind: - Vores tal er selvfølgelig små, men jeg tror, at venstrefløjen og den kommunistiske bevægelse er begyndt at rejse sig igen. En ny ungdom har et globalt syn, og vi er grundlæggende enige om, at verden er uretfærdig. Vi betragter os som en del af alle de bevægelser, som udspringer af dette globale syn, og derfor er der basis for et langt større oplag, siger Birthe Sørensen. Gammeldags Dagbladet er også afhængig af, at der samles betydelige beløb ind blandt abonnenter og venner. I år regner man med at kunne skrabe 700.000 kroner sammen ad den vej, og så vil det udløbe et tilskud på 350.000 kroner fra Dagspressens Finansieringsinstitut, som man tidligere har fået støtte fra. Avisen er medlem af Danske Dagblades Forening - men ikke af arbejdsgiversektionen, understreger Birthe Sørensen og griner: - Som tidligere typograf var det lidt pudsigt første gang at sidde til møde sammen med alle bladdirektører og chefredaktører. Arbejderen holder til på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro i København - i det rigtigt gamle arbejderkvarter. Symbolsk nok bor bladet i en gammel metalvarefabrik - der er ved at blive renoveret fra kælder til kvist, så it-virksomheder og hippe forretninger kan rykke ind. Dagbladet Arbejderen ligner måske mest den gamle fabrik fra slutningen af 1800-tallet? Virker verdenssynet ikke lidt gammeldags? Mona Jensen: - Tjah, det er da mange, som siger til os, men der er også mange, som siger: Ih, hvor er det godt, at der stadig eksisterer sådan nogle som jer. Man får ikke altid et præcist billede i de borgerlige medier af, hvad der er af holdninger ude i befolkningen.

Breaking
DFDS åbner færgerute mellem Frederikshavn og Oslo
Luk