Rød kampdag - blå medlemmer

På dagen hvor Arbejderbevægelsen fejrer sin internationale kampdag for 117. gang, gør NORDJYSKE status over fagbevægelsens rolle anno 2006

NORDJYLLAND:For nogle symboliserer 1. maj kampen for ligeløn, fem ugers ferie og en 37-timers arbejdsuge. For andre handler dagen mere om øl i solen, lugen i haven, eller at ungerne bliver hentet tidligere fra SFO’en. Hvad enten 1. maj minder én om arbejderbevægelsens sejre på lønmodtagernes vegne , eller at hækken trænger til at blive klippet, er LO (Landsorganisationen) under pres: Mange medlemmer deler ikke længere organisationens klassiske værdier; Konkurrencen fra de såkaldte gule fagforeninger er skærpet til; Og så har forbundet mistet magt i forhold til arbejdsgivere og politikere. LO kan med andre ord ikke se bort fra dem, der i dag foretrækker riven - frem for den røde fane. I dag fejres Arbejderbevægelsens internationale kampdag for 117 gang, siden traditionen blev stiftet på Socialisternes Internationale Kongres 1889. Meget har ændret sig siden, og derfor kan den røde fane med rette suppleres med en borgerlig blå, fortæller institutleder og lektor Morten Lassen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) på Aalborg Universitet. Han har stået bag den hidtil mest omfattende undersøgelse af LO-medlemmernes holdninger. - Der er flere borgerlige blandt medlemmerne. Og selvom de også er positive overfor den faglige organisering og tænker kollektivistisk, så er medlemmerne blevet mere individualistiske. Selv de røde medlemmer er blevet mere individualistiske. Dette får dog ikke 3Fs aalborgensiske formand Finn Børge Jensen til at ændre på traditionerne omkring 1. maj: - Det fænomen har vi kendt til i årtier. Faktisk er det forbavsende mange borgerlige medlemmer, der møder op 1. maj. Man kan sige, at medlemmerne har rykket fra tredje baggård og ind i parcelhuse. Derfor appellerer vi til dem i en mere moderne udgave, siger han. - Men selve konceptet – med taler og faner – har vi ikke ændret på. Efter at den Europæiske Menneskeretsdomstol for nylig dømte eksklusivaftaler i strid med menneskeretten, er konkurrencen med de gule fagforeninger skærpet til. På fransk kaldes strejkebryder også for gul og modsat LO-medlemmerne, har de gule ikke strejkeret. De gule lokker med billige kontingenter og praler med ikke at have rødder i socialismen. - Nej, vores medlemmer fejrer ikke 1. maj, fortæller Erik Nielsen, leder af Kristelig Fagforenings Aalborg kontor. - Hvis arbejdspladserne lukker, har nogle af vores medlemmer selvfølgelig fri. Men for os er det ikke en festdag, for vi er ikke medlem af den socialistiske familie. Men det er da en dejlig forårsdag - og så glæder jeg mig over, at vores socialistiske kolleger fejrer, at der er noget at kæmpe for. For vi kæmper jo for det samme, siger Erik Nielsen. I takt med at arbejdsmarkedet er blevet globaliseret og forholdet til centraladministrationens embedsmænd mere professionelt, har også LO’s rolle i politik og samfund ændret sig. - Tidligere var det utænkeligt at gennemføre store reformer uden at LO var med fra start. Men siden midten af 90’erne har embedsmændene lukket sig omkring den politiske proces på Christiansborg, fortæller CARMAs institutleder. - Og det gælder begge sider af bordet. For også Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet svækket. DA’s administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen ikke helt enig: - Det er ikke så entydigt. Som interesseorganisation kan vi ikke længere tillade os at have holdninger til hvad som helst. Men vi har f.eks. haft stor indflydelse på oprettelsen af lokale og regionale beskæftigelsesråd i forbindelse med kommunalreformen. Ifølge Morten Lassen har også globaliseringen svækket LO: - Med udvidelsen af EU er arbejdsmarkedet blevet mere internationalt. Arbejdsgiverne har fået et alternativ med den billige arbejdskraft fra Øst-europa. Det er jo helt ekseptionelt, at lønnen ikke er steget i en tid, hvor arbejdsløsheden er så lav som nu. Svækket solidaritet. Konkurrencen med de gule. Og billig arbejdskraft fra øst. Er der ingen fremtid for Arbejderbevægelsens traditionelle værdier? - Jo, faktisk viser vores undersøgelse, at de helt unge kan vende kursen. Der ser vi nemlig en lille tendens til at tilslutte sig solidariske værdier, siger Morten Lassen. - Og så er opbakningen til at være faglig organiseret generel stor blandt alle medlemmer.