Skolevæsen

Rød tråd i Hellum-børns liv

Skole og børnehave går i tættere samarbejde

HELLUM:"Tak for sidst!", sagde de voksne glade til hinanden mandag morgen, da de mødtes på Hellum Skole og i naboinstitutionen HellumHejHuset. Og nej, de havde ikke været til fest sammen, og dog. Lørdag var personale og forældre fra skolen og daginstitutionen samlet til fremtidsværksted, og arbejdet med visionerne gik så godt og frugtbart, at alle gik derfra i løftet stemning. - Det var virkelig en positiv oplevelse med god energi, siger Jack Soleng, leder af Hellum Skole. Omkring 30 voksne deltog i fremtidsværkstedet, heraf en tredjedel forældre. - Det mest naturlige i de fleste institutioner ville være at nøjes med personalet, når man arbejder med visioner. Der var vi lidt modige og inviterede alle interesserede med, og forældrene tog virkelig indflydelsen og brugte den på en positiv måde. Der kom nogle rigtig gode input, som vi ikke lige ville have tænkt på som personale, siger Jack Soleng og nævner som eksempel, at en far foreslog en "Skipper Skræk-klasse" til drenge med behov for ekstra fysiske aktiviteter. - Der kom vilde ideer undervejs, men i de fem temaer, vi sluttede med, er der ikke rigtig noget, der ikke kan lade sig gøre. Det hele kan realiseres ved at prioritere timerne eller økonomien lidt anderledes, men inden for den samme ramme, glæder Jack Soleng sig over. Det handler ikke mindst om at øge samarbejdet mellem HellumHejHuset, som tager sig af førskolebørnene, og skolen/SFO. - Vi vil gerne skabe en rød tråd i børns liv her i Hellum, så de får et forløb på 10 år, der hænger sammen, siger Jack Soleng. Det er netop også det, der er vigtigt for forældrene, siger skolebestyrelsesformand Mette Sandahl: - Det handler om, at vores børn har ét forløb, hvor de kan genkende personerne. Hvis medarbejderne i højere grad kan udvikle deres faglige kompetencer på tværs af institutionerne, så bliver det tilsammen til mere end de to kan hver for sig, mener hun. Pædagoger og lærere skal for eksempel i højere grad hjælpe hinanden med at hjælpe børn med problemer, pædagoger skal indgå mere i børnehaveklassen, og skolen skal give lærerkræfter til aktiviteter i børnehaven som temauger og lignende.