Aalborg

Rødder til ny masteskov bankes i jorden

Store jernrør på mellem seks og 12 meter i længden og en diameter på 1,5 meter skal være fundament for nye designmaster

HIMMERLAND:Nu er de første synlige tegn i landskabet på de 87 fremtidige 400 kV højspændingsmaster mellem Mariager Fjord og Haverslev en kendsgerning, og i mandags rejstes den første af de specielt designede master. Før påske indledte en stor rambukmaskine arbejdet med at banke store jernrør med en diameter på halvanden meter og en samlet længde på mellem seks og 12 meter ned i undergrunden. - Vi indledte fundamentsarbejdet i Bramslev Bakker ved Mariager Fjord og er i øjeblikket nået godt halvvejs i projektet. Fundamentet for hver enkelt elmast bliver placeret med en indbyrdes afstand på maksimalt 330 meter på den 27 kilometer lange strækning, fortæller linjeassistent Launy Grau. Han arbejder for transmissionsselskabet Eltra, der er bygherre på det store anlægsprojekt med etablering af en nye 400 kV højspændingsforbindelse mellem Århus og Aalborg. Efter tidsplanen skal arbejdet med at banke de fremtidige 87 fundamentsrør af jern ned i jorden være afsluttet i løbet af en måneds tid. Dog bliver de sidste otte mastefundamenter nord for Haverslev først etableret i september, fordi de skal afvente fjernelse af den eksisterende række lave Donauhøjspændingsmaster i området. Lodsejerkontakt En landinspektør har på forhånd afsat de enkelte mastesteder på markerne på tracéen fra Mariager Fjord til Haverslev. - Hvert enkelt sted er der også med boreudstyr foretaget geologiske undersøgelser af undergrunden for at fastslå, hvor dybt det er nødvendigt at banke rørene for at gøre dem stabile, når de skal bære de galvaniserede designhøjspændingsmaster med en diameter på knap to meter i bunden og en total højde på mellem 32 og 40 meter, forklarer Launy Grau. Som linjeassistent for Eltra er det hans job at lave aftaler med de berørte lodsejere på strækningen omkring etablering af midlertidige adgangsveje tværs over markerne til de enkelte fundamenter og efterfølgende afgrødeerstatning. I enkelte tilfælde sker der også en beskæring af tværgående læbælter for at skabe den nødvendige friafstand mellem trætoppe og højspændingsledningerne. - Selvfølgelig er landmændene som ejere af jorden ikke begejstrede for højspændingsmaster og elledninger hen over deres marker. Men som linjeassistent er det jo ikke mig, der har truffet beslutningen, men selvfølgelig får jeg adskillige diskussioner og spørgsmål om projektet ved min kontakt med de berørte lodsejere, erkender Launy Grau. Tidsplan holder Entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S står for at banke de lange fundamentsjernrør ned i den himmerlandske undergrund, og det foregår ved hjælp af en specialdesignet rambukmaskine påmonteret en hammer med et hammerhoved i bunden. - Hammerhovedet er i stand til at banke i enderne af jernrørene med en kraft på adskillige tons. Indtil nu er de fleste af rørene banket ned i en dybde på otte en halv meter, og det tager os i gennemsnit kun omkring halvanden time at udføre hver enkelt fundament, forklarer maskinfører Arne Hansen. Det store arbejde ligger derimod i at flytte rambukmaskinen til næste sted og gøre den klar til arbejdets udførelse. - Men indtil videre har vi da været i stand til at lave omkring to fundamenter om dagen, tilføjer Arne Hansen tilfreds. Tidsplanen for fundamenterne bliver derfor overholdt, og allerede i indeværende uge skal den første af de specialdesignede højspændingsmaster på strækningen rejses i Bramslev Bakker tæt på Mariager Fjord. Masterne består af to dele, som samles på stedet og påmonteres et gitter på toppen til at bære de kommende højspændingsledninger. Efter planen skal alle de 87 master fra Mariager Fjord til Haverslev være rejst i efteråret, og hele 400 kV forbindelse mellem Århus og Aalborg være færdiganlagt og klar til brug næste forår.