Laos

Røde Kors Brønderslev hjælper i Laos og Yemen

BRØNDERSLEV:Røde Kors Brønderslev har i efterhånden mange år støttet to Røde Kors projekter i den 3. verden. Det er dels et projekt i Laos og et projekt i Yemen. - Projektet i Laos, hvortil vi netop har afsendt 20.000 kroner består i at forbedre sundhedstilstanden i tre nordlige provinser i det nordlige Laos. Det er glædeligt, at der kan aflæses en effekt af vores hjælp, siger formand Knud Jørgensen, Røde Kors Brønderslev. Ernæringen til spædbørn er blevet forbedret, almindelige sygdomme som diarre, malaria og luftvejssygdomme er de blevet mere bevidste om. Kvinderne har fået forståelse for, at det ikke sundt for deres krop, at få for mange børn. Vandforsyning og vedligeholdelse af samme er blevet bedre og dermed er der mindre risiko for sygdomme, lånemuligheder til indtægtsskabende virksomhed er også blevet forbedret. - Det er dejligt, at vores hjælp forbedrer livsvilkårene for mennesker på den modsatte side af jordkloden, tilføjer Knud Jørgensen. - I Yemen er det en helt anden form for hjælp, vores penge går til. Vi har afsendt 12.500 kroner hertil. Projektet forsøger at få folk til at melde sig som frivillige og til at fastholde de, der har meldt sig. En ganske svær opgave i et land, der på mange områder er meget tilbagestående. - Meningen er selvfølgelig, at de frivillige skal igangsætte aktiviteter for andre, en svær proces i en kultur, der ikke er vant til denne tankegang. Men også her kan der spores fremgang og det er dejligt at vide, tilføjer Knud Jørgensen.