EMNER

Røde Kors: De enlige mænd lider

300 enlige mænd lever under meget trange forhold i Sandholmlejren

Jør­gen Chem­nitz for­an Sand­holm­lej­ren, hvor man­ge af de om­kring 300 en­li­ge mænd le­ver en kum­mer­lig til­væ­rel­se.foto: scan­pix

Jør­gen Chem­nitz for­an Sand­holm­lej­ren, hvor man­ge af de om­kring 300 en­li­ge mænd le­ver en kum­mer­lig til­væ­rel­se.foto: scan­pix

KØBENHAVN:Mens omkring 50 børnefamilier på asylcentrene nu kan se frem til at flytte i egen bolig, er en stor gruppe beboere i Center Sandholm i Nordsjælland fortsat henvist til at leve under meget trange forhold, og det vækker bekymring i Dansk Røde Kors. Der er tale om en gruppe på omkring 300 enlige mænd, som for manges vedkommende lever en kummerlig tilværelse, der kun tillader få muligheder for privatliv, idet mændene bor tre-fire personer sammen på et værelse. - Nu har der med rette været fokus på børnefamilierne, men det er sket lidt på bekostning af de enlige mænd, som er en glemt og overset gruppe. Det kan være svært at vinde forståelse for i debatten, hvor det mest er børnenes situation, der har gjort indtryk. Men det er altså mennesker, som har det meget vanskeligt, og det gør ondt på os. De er havnet i ingenmandsland og er jo i modsætning til familierne ganske alene. Det er et stort problem, siger asylchef Jørgen Chemnitz. Gruppen af enlige mænd udgør næsten halvdelen af beboerne i Sandholm, og ifølge asylchefen har Dansk Røde Kors en stor omsorgsopgave, når det gælder disse mænd. Derfor er der bl.a. afsat en medarbejder til specielt at tage sig af denne gruppe. Med de trange forhold skal der ikke meget til, før temperamenterne koger over. En del af mændene er afviste asylansøgere, mens andre bor under såkaldt tålt ophold. Det kan være mænd, der har begået kriminalitet og har mistet opholdstilladelsen, men som af forskellige årsager ikke kan tvangshjemsendes. - Når der er en forholdsvis stor udskiftning blandt beboerne, betyder det, at man ofte skal forholde sig til nye bofæller. Derfor kan stemningen til tider blive aggressiv, og det er ikke altid, at nye indflyttere får den hjerteligste modtagelse, som Jørgen Chemnitz udtrykker det. Asylchefens vision er, at der også kan skabes bedre forhold for de enlige mænd, sådan som det er sket for børnefamilierne. - Ideelt set må målet være eneværelser, men i første omgang er ønsket, at man kan komme til at bo to og to sammen. Det er mennesker, der er anbragt her af myndighederne for at blive sendt ud af landet. Sandholm er i relation til deres skæbne helvedes forgård, og jeg kunne ønske mig, at der også blev tænkt lidt på denne gruppe af mennesker, siger Jørgen Chemnitz, leder af asylafdelingen i Dansk Røde Kors. /ritzau/