Gedsted

Røde Kors fik ny formand

Efter 12 år på posten som formand for Dansk Røde Kors i Aars/Aalestrup, så sagde Johnly Christensen på generalforsamlingen farvel.

Der var hæder til en række Røde Kors-jubilarer, da der var generalforsamling. Forrest fra venstre er det 10 års jubilarerne Inger Christensen, Bodil Thomsen, Agnes Pedersen og Arne Pedersen. Bagerst fra venstre er det Kristian Pihlkjær (10 år), Olav Holtvind (25 år), Gunda Knudsen (20 år) og Hans Jørgen Knudsen (20 år). Kordt Holst (20 år) var ikke til stede ved fotograferingen.

Der var hæder til en række Røde Kors-jubilarer, da der var generalforsamling. Forrest fra venstre er det 10 års jubilarerne Inger Christensen, Bodil Thomsen, Agnes Pedersen og Arne Pedersen. Bagerst fra venstre er det Kristian Pihlkjær (10 år), Olav Holtvind (25 år), Gunda Knudsen (20 år) og Hans Jørgen Knudsen (20 år). Kordt Holst (20 år) var ikke til stede ved fotograferingen.

Hun blev afløst på formandsposten af Lone Chodavarapu. Inden formanden takkede af, så aflagde hun beretning, og kunne her blandt andet fortælle, at de indtægter der har været i Røde Kors Butikken i Aars blandt andet har bevirket, at afdelingen har været i stand til at støtte fire Røde Kors hjælpeprojekter blandt nogle af verdens fattigste mennesker. Det drejer sig om Laos, Myanmar, Cambodja og Serbien. - Hvert hjælpeprojekt har modtaget 10.000 kr. i 2009. Endvidere har vi yderligere støttet Laos med 100.000 kr., sagde Johnly Christensen. Hun kunne også fortælle, at vågetjenesten i Aars, som har eksisteret siden 1. marts 2007, i løbet af de tre forløbne år har vist sin berettigelse. - Vågetjenesten har modtaget megen anerkendelse fra såvel plejepersonalet på institutionerne, som fra pårørende i de forskellige hjem, hvor vågekonerne har været til stede i de sidste timer af et døende menneskes liv. - Vågetjenesten har i øjeblikket 14 frivillige tilknyttet, men vi håber i løbet af foråret 2010 at kunne udvide gruppen med yderligere 6-7 frivillige bosat i Aalestrup og Gedsted-området, så vi fremover lettere kan tilbyde vågeassistance også i de områder, sagde den afgående formand, som i 2007 selv var initiativtageren til vågetjenesten. Johnly Christensen kom også ind på besøgstjenesterne. - Aars-Aalestrup-afdelingen har to velfungerende besøgstjenester, og i begge besøgstjenester er vi også i år den heldige situation, at vi stort set kan efterkomme de fleste ønsker om at få en besøgsven indenfor kortere tid. - I Røde Kors" genbrugsbutik er der i årets løb solgt for 419.193 kr. mod 427.154 kr. i 2008. Efter afholdelse af udgifter til husleje, lys og varme kan genbrugsbutikken fremvise et nettooverskud på 221.835 kr. På valg var Johnly Christensen, som ikke ønskede genvalg, og hun blev som nævnt afløst af Lone Chodavarapu. Der var desuden fire menige bestyrelsesmedlemmer på valg. Grethe Frederiksen ønskede ikke egenvalg - i stedet valgtes Birgit Nielsen (ny leder af Røde Kors-butikken). Jørgen Løvendahl, Merete Pedersen og Lis Saugbjerg modtog alle genvalg. Som suppleanter genvalgtes Ingrid Larsen og Ninna Østergaard. Revisorerne Arne Pedersen og Søren Collstrup samt revisorsuppleant Pauli Bechmann genvalgtes ligeledes.