Velgørenhed

Røde Kors mangler indsamlere

FJERRITSLEV:Foreløbig har 25 meldt sig som indsamlere i Fjerritslev Kommunen ved Dansk Røde Kors-landsinsamlingen søndag. Lokalforeningsformand Hanna Kamper håber, at der melder sig yderligere 10-15 personer. - Det er målet at få dækket samtlige husstande i kommunen i de tre timer, indsamlingen varer. Ved den sidste indsamling i 2003 havde vi 43 indsamlere på gaderne, og de nåede i alt op på 33.645 kroner, fortæller Hanna Kamper. Indsamlingen begynder kl. 11 og varer til kl. 14. Der udleveres rutebeskrivelser og indsamlingsbøsser i Han Herred Fritidscenter, og optællingen sker i Egnsbank Han Herred. - Hvis man er interesseret i at tage en tørn søndag, kan man ringe til mig eller blot møde op i hallen, opfordrer Hanna Kamper. En del af de indsamlede penge er i år øremærket til Darfur-provinsen i Sudan.