Naturkatastrofer

Røde Kors slipper let igennem reformen

Amtskreds erstattes af ny kommunekreds for den lokale Røde Kors-lejr

Formand for Dansk Røde Kors i Dronninglund Kommune Asta Skaksen så i sin beretning tilbage på et år med mange naturkatastrofer og en efterfølgende stor vilje til at hjælpe de katastroferamte.  arkivfoto

Formand for Dansk Røde Kors i Dronninglund Kommune Asta Skaksen så i sin beretning tilbage på et år med mange naturkatastrofer og en efterfølgende stor vilje til at hjælpe de katastroferamte. arkivfoto

DRONNINGLUND:I en tid med store ændringer som følge af den offentlige strukturreform er der for Dansk Røde Kors' lokalafdeling i Dronninglund Kommune ikke de store ændringer i vente som følge af strukturreformen. Det fortalte lokalafdelingens formand, Asta Skaksen, på den årlige generalforsamling. - Som lokalafdeling fortsætter vi næsten som hidtil. Vi skal sammen med Brønderslev-afdelingen have etableret en kommunekreds, hvilket vil ske senere på året, sagde hun. - Den mest mærkbare ændring er, at vor amtskreds forsvinder, da amterne bliver nedlagt. I stedet er der åbnet mulighed for at etablere netværk, som kan rumme de samme aktiviteter og løse de samme opgaver, hvis afdelinger og kommunekredse ønsker det, hvilket jeg meget håber, tilføjede Asta Skaksen, der i sin beretning også tilbage på de mange katastrofer i 2005 - deriblandt tsunamien i Asien, sulten i Vestafrika og jordskælvet i Pakistan. - Naturen viste sig flere gange fra sin værste side. Det betød et travlt år for Røde Kors præget af hurtige udrykninger med nødhjælp til nogle af klodens mest ufremkommelige egne. Men det var også et år, hvor vi i Røde Kors kunne glæde os over en utrolig stor velvilje og generøsitet fra både privatpersoner, virksomheder, organisationer og fonde, bemærkede hun. Derudover glædede Asta Skaksen sig over, at Røde Kors i fjor fik åbnet en ny butik i Hjallerup, ligesom hun noterede sig, at interessen for førstehjælpskurser var stor i 2005. Glad var hun også for den lektiehjælp, som gymnasieelever bidrager med hver mandag aften i de lokale Røde Kors-lokaler, og det samme gjaldt for de 42.762,25 kr., der i fjor blev samlet ind lokalt i forbindelse med Røde Kors' landsindsamling. - Overskuddet i vor lokale forening går bl.a. til katastrofefonden og til fortsat støtte til et landsbyprojekt i Laos, fortalte formanden. - Som noget nyt støtter vi nu også et projekt i Yemen, der hører til blandt verdens fattigste lande. Sundhedstilstanden er elendig dernede. De har både problemer med malaria, tuberkulose og polio, så der er nok at tage fat på, tilføjede Asta Skaksen, der ligeledes pegede på, at Røde Kors' besøgstjeneste fortsat kunne trænge til lidt mere frivillig opbakning - samt at nørkletjenesten kører videre med et konstant højt aktivitetsniveau. Der var genvalg til bestyrelsen, som består af Asta Skaksen (formand), Niels Jørgen Jensen (næstformand), Arne B. Mortensen, kasserer, Birgit Jensen (sekretær), Torben Thomsen, Inge Bisgaard og Ellen Jacobsen.