Velgørenhed

Røde Kors søger hjælp

AABYBRO:Der er behov for 50 indsamlere alene i Aabybro Kommune for at kunne dække området når Røde Kors holder sin landsindsamling søndag 6. oktober. Det er vigtigt med antallet af indsamlere, da man fra tidligere år ved, at hver indsamler i gennemsnit får 1.000 kroner i bøssen, og for de penge kan Røde Kors brødføde omkring 20 familier i et katastrofeområde. På forhånd er det besluttet, at en del af de indsamlede penge skal gå til hjælpearbejdet i det sydlige Afrika. Desuden er der hårdt brug for hjælp i Cambodia og Indonesien. Også Katastrofefonden vil fordele pengene. Røde Kors Katastrofefond er den afdeling, der kan rykke ud med få timers varsel, når en katastrofe rammer et eller andet sted ude i verden. Men det er dog ikke kun til fjerne lande, at pengene vil blive anvendt, da en del af overskudet vil gå til det sociale arbejde her i landet. Siden sidste års indsamling har Dansk Røde Kors hjulpet i 58 lande. Formand for Røde Kors i Aabybro, Conni Leed, tager meget gerne mod tilmeldinger for indsamlere, der vil afsætte tre timer til at give en hjælpende hånd med at gå med indsamlerbøssen 6. oktober.