Røde regnskabstal giver ikke røde ører

Stigende udgifter til overførselsindkomster og specialindsats for børn og unge får regnskabet til at skride

HIRTSHALS:Et underskud på 2,1 mio. kr. vil i mange tilfælde giver anledning til bekymring, men når det gælder regnskabet for Hirtshals Kommune i 2005 er et minus på godt to mio. kr. ikke foruroligende, når der er tale om et samlet budget på 497,4 mio. kr. - Jeg synes ikke, at det ser alvorligt ud. Der er en naturlig forklaring på underskuddet, siger borgmester Knud Størup (UP). Den gode forklaring er, at der er blevet igangsat en større omlægning af specialindsatsen for børn og unge, samt stigende udgifter til kontanthjælp, flexjob, ledighedsydelse, boligstøtte og ikke mindst førtidspension. Sociale udgifter Merudgiften for Hirtshals Kommune til de omtalte overførselsindkomster var på knap seks mio. kr. - Jeg havde gerne set et plus på tre-fire mio. kr., men vi kan ikke komme udenom de nævnte sociale udgifter, siger konstitueret kommunaldirektør Erik Søndergaard. Baggrunden for omlægningen af specialindsatsen for børn og unge var voldsomt stigende udgifter for tre-fire år siden ikke mindst til tilbud uden for kommunen. - Vi besluttede dengang at gøre en indsats på de enkelte skoler for at holde børnene hjemme, og det skulle gerne give gevinst i det lange løb, siger Erik Søndergaard. Omlægningen har kostet 8-9 mio. kr. over fire år, men i 2005 lykkedes det at nedbringe udgifterne til den vidtgående specialundervisning for børn og unge med 2,1 mio. kr. Byggeri koster Samtidig har Hirtshals Kommune brugt flere penge på anlægssiden end budgetteret, idet der er brugt 18,2 mio. kr. på anlæg, hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Det skyldes ikke mindst opførelsen af en ny børnehave i Tversted, den nye SFO i Hirtshals samt renovering af skolerne. Det kan især mærkes i kommunens kasse, idet der er taget 20 mio. kr. direkte fra kassen. Kommunaldirektøren hæfter sig ved, at indtægterne er steget med 3,6 pct., mens udgifterne kun er steget med 3,58 pct. Det er andet år i træk, at Hirtshals Kommune kommer ud med røde tal, og derfor bliver det også præciseret i årsberetningen, at udviklingen ikke er holdbar, og derfor skal der udvises ansvarlighed og tilbageholdenhed i 2006. Det har i første omgang ført til et midlertidigt anlægsstop i år. Den største post på budgetter er lønninger som udgør 347 mio. kr., og det svarer til 1075 heltidsstillinger. Hirtshals Kommune har optaget lån for 25,5 mio. kr., og det dækker primært over udgifter til renseanlæg og kloakrenoveringer.