Røde tal burde være grønne

Sektionsleder Jan Østergård fra Hjørring Vandværk er mildest talt ikke tilfreds med et link på Nordjyllands Amts hjemmeside, hvor man angiveligt kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra ens vandværk. Halvdelen af de 42 parametre, der er målt ud fra, lyser rødt, hvilket betyder, at grænseværdierne er overskredet. Derudover er syv vejledende grænseværdier overskredet, mens 14 parametre lyser grønt, hvilket betyder, at grænseværdierne er overholdt. - Vi har aldrig haft problemer med vandet i ledningsnettet i de fire år, jeg har været her, og vi overholder 99,9 procent af de vejledende grænseværdier. Jeg ved, hvorfra de prøver er taget. Det ved den almindelig forbruger ikke. Det er ikke forbrugernes vand, og derfor hører 'tjek dit drikkevand' ingen steder hjemme. Man kan ikke blive klog på den. Det er misinformation, siger Jan Østergård. - Jeg kan da godt se pointen i, at det er vanskeligt for den enkelte borger at se, hvordan kvaliteten af deres drikkevand er, men det vi har lagt ud er alt tilgængelig data om drikkevandet, siger Jørgen Krarup, kontorchef i Grundvandskontoret. Jamen på forsiden af amtets forside, står der, at man kan se kvaliteten af drikkevandet og ikke at man kan se data af drikkevandet? - Det er jo ord-finurligheder, siger Jørgen Krarup og fortsætter: - Nu ser vi, hvad vi får af feed-back, og så må vi gøre det mere bruger-venligt i den udstrækning, der er ressourcer til det.