RØDLISTE-2

- Som fagmand må jeg sige, at det er meget idealistisk - men det bliver meget, meget svært at nå. Enhver art har sit eget udtryk, sin egen livsytring, og vi kan jo ikke lave handlingsplaner for samtlige arter, siger Peter Wind. Mange af de arter, som klarer sig dårligt, lever i små, isolerede bestande, og derfor kan en enkelt hændelse gå hen og blive kritisk. Hertil kommer, at mange dyr og planter presses af nedfald af kvælstof fra luften, ændrede driftsformer i landbruget eller skovene, eller fordi træer fældes og dødt ved fjernes. Den elektroniske rødliste udarbejdes af fagfolk inden for de enkelte plante- og dyregrupper. De benytter i udstrakt grad forsigtighedsprincippet, når de skal vurdere status for en art. De skal være sikre på, at der er set efter i alle kroge af landet og på flere tider af året, før en art kategoriseres som "forsvundet". /ritzau/