Turisme

Rødspætter og turister i fokus i ny ”turistguide”

SKAGEN:”Rødspætter og turister – dem flår man….” Denne overskrift kan man læse i det fjerde og sidste bind i håndbogsserien ”Museernes rejse gennem Nordjyllands kultur og historie”, og det er museumsinspektør ved Skagen By- og Egnsmuseum, Michael Ax, der med denne indledning fører os gennem turismens historie set fra Skagen. Historien handler nu ikke kun om at flå, selv om Michael Ax udnævner folk fra strandede skibe til at være nogle af Skagens første ”turister”. Også disse uheldige søfolk, gav nemlig god indtjening til lokalsamfundet dels via vraggods og dels via kompensation for have indlogeret de indstrandede søfolk. ”Den velforberedte lokalbefolkning havde ofte en seng stående parat til sådanne lejligheder i husets uopvarmede vesterstue. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, at de økonomisk bevidste skagboer havde blik for mulighederne i at udleje ekstra sengekapacitet til de tilrejsende, der senere opsøgte stedet ganske frivilligt. På dette punkt kan man konstatere en sejlivet kontinuitet til vores egen tid, hvor privat udlejning spiller en mildt sagt stor rolle i byen”, skriver Michael Ax blandt andet. Senere kom så også de berømte kunstnere til byen på jagt efter lyset og nye motiver, og efter malerne kom også nutidens turister. De fleste var begejstre, men museumsinspektøren kan da også citere forfatteren Gustav Wied for en mindre flatterende opfattelse af byen på toppen af Danmark: ”Jeg har kun én gang været på Skagen. Det var i efteråret 1895, tre dage i regn og rusk og sandpløre op over støvlerne. Væmmeligt! Nu betragter jeg nærmest Skagen som et deportationssted, hvorhen man sender sin familie i sommerferierne. Så har man fred så længe. For øvrigt har jeg hørt fortælle – og vist for resten også læst noget i den retning – at der kan være rart deroppe. Men jeg tror ikke på det.” Så er Familie-Journalens beskrivelse af Skagen fire år senere anderledes positivt. Her kan man læse, at Skagen er stedet, hvor ”Mennesker faa deres Kræfter tilbage, hvor gamle bliver unge, Livssynet udvides og Aanden styrkes.” Michael Ax slutter sin gennemgang med følgende: - Enhver, der bor fast i Skagen, kender følelsen af lettelse, når man efter en hektisk sommer generobrer sin by, og et mere adstadigt tempo sænker sig i vintermånederne. Men lige så vel oplever de fleste den forventningsfulde næsten sitrende spænding, når det trækker sammen til en ny sæson. Hvordan vil den blive? Hvor mange kommer der? Kommer der noget i kassen?” Jo, han har nok ret i, at der er visse lighedspunkter mellem rødspætter og turister, men en stegt rødspættefilet og en ”lys fadøl” på lystbådehavnen en varm sommerdag er jo heller ikke så ringe endda. ”Folkets Nordjylland” handler selvfølgelig ikke kun om Skagen og turister. Der er også artikler om nordjyske folkeeventyr, livet i moserne og skoven. Der er artikler om landbrug, håndværk, byer og veje. Det sidste bind er som de forrige tre en opfordring til ud over at besøge de lokale museer også at inhalere noget af den viden, der ligger bag de udstillede genstande, da det jo alt sammen er en del af vores fælles rødder og identitet. Rejsehåndbøgerne kan blandt andet købes på de lokale turistkontorer.